Varhaisen tuen palvelut

Varhaisen tuen palvelut edistävät ja turvaavat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, tukevat vanhemmuutta sekä koko perheen hyvinvointia. Siten, että lapset, nuoret ja perheet saavat tukea mahdollisimman varhain ja omassa ympäristössä ja tukea annetaan monitoimijaisesti, erilaista osaamista ja osaamisen jakamista hyödyntäen.

Meiltä saat ohjausta, apua ja tukea lapsen tai nuoren kehityksen, tunne-elämän, käyttäytymisen tai perhetilanteen selvittämisessä.

Varhaisen tuen palveluiden "Vatupassin" perusoivalluksia:

  • Autamme silloin, kun arki takkuaa – ja mieluimmin jo vähän aiemmin!
  • Yhdessä työskentely on tapamme tehdä työtä!
  • Teemme työtä myös perheiden kotona, päiväkodeissa, kouluilla ja nuorisotiloissa eli siellä, missä lapset, nuoret ja perheet ovat!
  • Lapsen, nuoren ja perheen kuunteleminen ja ymmärtäminen on työskentelyn lähtökohta!
  • Kun vanhemmat voivat hyvin, niin lapset ja nuoretkin voivat hyvin – perhe on meille tärkeä!
  • Kaikki ideat, mitä voimme tehdä, jotta lapset, nuoret ja perheet voisivat paremmin ovat meille arvokkaita!

Varhaisen tuen palveluiden

  • lasten tiimissä on palveluohjausta, perhe- ja kasvatusneuvontaa, puhe- ja toiminaterapiaa sekä psykologipalveluja.
  • perhetyön tiimissä tarjolla on perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua ja tukihenkilö- ja -perhetoimintaa.
  • nuorten tiimi tukee ja auttaa nuorta ja vanhempia monenlaisissa tilanteissa.

Ajankohtaista

Nepsy-lainaamo on suljettu kesän aikana 5.7.2017 alkaen. Seuraavan kerran lainaamo on avoinna keskiviikkona 9.8.2017 klo 15-16. Lainassa olevat tavarat voi palauttaa elokuussa.

Nepsy-ensitietotilaisuus

Tilaisuus on tarkoitettu lasten ja nuorten vanhemmille, jotka kaipaavat perustietoa lasten neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja keinoista tukea lapsen ja nuoren arkea.

  • Tilaisuus järjestetään Ke 27.9.2017 klo 17.30 - 19.30 Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa Kirkkokatu 24, 48100 Kotka

Linkki esitteeseen

Tuntoherkkyys-info

Tilaisuus on tarkoitettu tuntoyliherkkien lapsien vanhemmille. Täällä saat tietoa asiaan littyen ja vinkkejä arkeen.

Linkki esitteeseen

Yhteystiedot

Varhaisen tuen päällikkö
Eeva Nummi
p. 040 643 3263