Perhehoito Kotkassa

Ajankohtaista

Sijaisperhekurssi juuri meneillään.
 

Perhehoito

Perhehoitoa antavia koteja nimitetään Lastensuojelulain mukaan sijaiskodeiksi ja siellä hoitoa antavia vanhempia sijaisvanhemmiksi.

Perhehoito noudattaa Perhehoitajalakia (312/1992). Perhehoidon tavoitteena on antaa sijoitetuille lapsille perheenomainen, hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava tasapainoinen ja turvallinen kasvuympäristö.

Sijaiskodit on tarkoitettu lapsille silloin, kun lasten omat vanhemmat eivät kykene heistä huolehtimaan. Sijaiskoteihin voidaan sijoittaa useampia lapsia yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sijaiskodit tukevat lasten ja heidän vanhempiensa ja läheistensä yhteydenpitoa ja ovat yhteistyössä sosiaalityöntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin.

Sijaisvanhemmilta vaaditaan sijaisvanhemmaksi valmentava Pride-koulutus ja heille on järjestetty työnohjaus, ja mahdollisuus koulutuksiin.

Kunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoidonkorvauksista ja tukitoimenpiteistä. Toimeksiantosopimus ei ole työsopimus.

Perhehoitoa annetaan sijaiskotien lisäksi myös yksityisissä perhekodeissa, joiden työntekijöillä on ammatillista koulutusta ja kokemusta.

 

 

 

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Sanna Leinonen
040 149 7930

Sosiaaliohjaaja
Kati Bruce
P. 040 754 5735

Sosiaaliohjaaja
Taija Tuomi
P. 040 635 0175