Lastensuojelun sosiaalityö

Ohjaus ja konsultointi lapsen suojeluasioissa
Yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Lastensuojeluilmoitukset

Arkisin
8-12 ja 13-15
p. 040 356 2307

Virka-ajan ulkopuolella
Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys
p. 05 234 5800 tai 509 5111

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus

Lapsia ja perheitä työssään kohtaavilla työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he epäilevät lapsen tarvitsevan tukea tai tuen tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen ihminen, jos hänellä on huoli lapsen tilanteesta tai huolenpidosta.

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Silloin kun on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen, on ilmoitusvelvollisten tehtävä jo raskausaikana ennakollinen lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 25c§). Ilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä Kotkan perhepalveluiden päivystyspuhelimeen ja / tai lastensuojeluilmoitus -lomakkeella.

Lapseen kohdistunut väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö
Ilmoitusvelvollisten on tehtävä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä, että lapsen henkeen ja terveyteen on kohdistunut rikos tai lapseen on kohdistunut seksuaalirikos. Ilmoitusvelvollisuus poliisille syrjäyttää kaikki ilmoituksentekijää sitovat salassapitosäännökset. Poliisille tehtävä ilmoitus ei poista velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta.

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus
 

Lastensuojelun avohuolto

Kun lastensuojelun tuen tarve on palvelutarpeen arvioinnin kautta todettu, ensisijaisesti lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimia voivat muun muassa olla:

  • Lastensuojelun taloudellinen tuki
  • Tehostettu perhetyö
  • Perhekuntoutus
  • Koko perheen sijoitus
  • Lapsen tai nuoren avohuollon sijoitus

Lisäksi lastensuojelun asiakkaiden käytössä on myös perhepalveluiden yleiset palvelut, kuten tukiperheet, tukihenkilöt, kotipalvelu ja päivähoito lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Lastensuojelussa tehdään huostaanottopäätös ja siihen liittyvä kodin ulkopuolinen sijoitus silloin, kun kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä.

Tutustu tarkemmin aiheeseen Sosiaaliportin internet -sivustolla

Tutustu myös Voikukkia-vertaistukiryhmään kotkalaisille vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle.

Voikukkia-vertaistukiryhmä kotkalaisille vanhemmille.

Jälkihuolto

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelun sosiaalityön työntekijät tavoitat arkisin klo 11-12.
Jätä soittopyyntö tarvittaessa sähköpostiin. etunimi.sukunimi@kotka.fi

Karhulan alueen työntekijät
Leena Paavilainen, sosiaalityöntekijä p. 040 688 3721
Irma Pikkarainen, sosiaalityöntekijä p. 040 652 5937
Maritta Ruotsalainen, sosiaalityöntekijä p. 040 673 8987
Johanna Mononen, vt. sosiaalityöntekijä p. 040 688 3683
Tuula Kiuru, vt. sosiaalityöntekijä p. 040 358 9053
Kari Syvelä, sosiaaliohjaaja p. 040 193 5624

Kotkansaaren alueen työntekijät
Sonja Mäkelä, sosiaalityöntekijä p. 040 688 3678
Hanna Savolainen, sosiaalityöntekijä p. 040 631 4655
Pirjo Holanti, sosiaalityöntekijä p. 040 688 3723
Greta Ruotsi, sosiaalityöntekijä p. 040 865 6675
Fiia Eho, sosiaalityöntekijä p. 040 630 1488
Olli Mikkonen, sosiaaliohjaaja p. 040 192 9105

Länsi-Kotkan alueen sosiaalityöntekijät
Marika Ramu, sosiaalityöntekijä p. 040 688 3762
Johanna Arkimies, sosiaalityöntekijä p. 040 631 7907
Sirpa Holtari, sosiaalityöntekijä p. 040 669 4636
Hanna Keisa, vt. sosiaalityöntekijä p. 040 568 7279
Sini Kutschinski, vt. sosiaalityöntekijä p. 040 632 4400
Anna Mattsson, sosiaaliohjaaja p. 040 650 7721

 

Yhteystiedot

Karhulantie 23
48600 Kotka

Neuvonta
p. 040 688 3724

Avoinna
ma-to 8-12 ja 13-15
pe 10-12 ja 13-15
(kuukauden ensimmäisenä perjantaina suljettu)

Sijainti kartalla

Lastensuojelupäällikkö
Anna Liakka
p. 040 776 5545

Johtava sosiaalityöntekijä
Satu Hartikainen
p. 040 738 3589

Lastensuojeluilmoitus

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus