Lastensuojelun toimipiste

Karhulantie 23, 48600 Kotka
Avoinna ma-to 8-12 ja 13-15 sekä pe 10-12 ja 13-15 (kuukauden ensimmäisenä perjantaina suljettu)

Neuvonta, ohjaus ja konsultointi lastensuojeluasioissa ja lastensuojeluilmoitukset

Arkisin
8-12 ja 13-15
P. 040 356 2307

Virka-ajan ulkopuolella
Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys
P. 05 234 5800 tai 509 5111

Alkutiimi / palvelutarpeen arvioinnit sosiaalihuoltolain- ja lastensuojelulain mukaisesti

Lastensuojelun työntekijät tavoitat parhaiten arkisin klo 11-12.

Sosiaalityöntekijä
Tuula Kiuru p. 040 358 9053

Karhulan alueella
Sosiaalityöntekijä Pirjo Keskinen p. 040 688 3761 ja sosiaaliohjaaja Suvi Muurman p. 040 688 3602

Kotkansaaren alueella
Sosiaalityöntekijä Nina Kaukoranta p. 040 670 1388 ja sosiaaliohjaaja Jaana Herrala p. 040 570 9446

Länsi-Kotkan alueella
Sosiaalityöntekijä Fiia Eho p. 040 630 1488 ja sosiaaliohjaaja Maija Rouvinen p. 040 661 7416

 

Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa
 

Lastensuojelun työntekijät tavoitat parhaiten arkisin klo 11-12.

Mikäli et tavoita työntekijää, voit jättää soittopyynnön sähköpostiin. etunimi.sukunimi@kotka.fi

Karhulan alueen sosiaalityöntekijät
Leena Paavilainen p. 040 688 3721
Irma Pikkarainen p. 040 652 5937
Maritta Ruotsalainen p. 040 673 8987
Johanna Mononen p. 040 688 3683
 

Kotkansaaren alueen sosiaalityöntekijät
Sonja Mäkelä p. 040 688 3678
Hanna Savolainen p. 040 631 4655
Pirjo Holanti p. 040 688 3723
Greta Ruotsi p. 040 865 6675

Länsi-Kotkan alueen sosiaalityöntekijät
Marika Ramu p. 040 688 3762
Johanna Arkimies p. 040 631 7907
Sirpa Holtari p. 040 669 4636
Hanna Keisa p. 040 568 7279

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus

Lapsia ja perheitä työssään kohtaavilla työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he epäilevät lapsen tarvitsevan tukea tai tuen tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen ihminen, jos hänellä on huoli lapsen tilanteesta tai huolenpidosta.
Täytä, tulosta ja lähetä Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun avohuolto

Kun lastensuojelun tuen tarve on palvelutarpeen arvioinnin kautta todettu, ensisijaisesti lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimia ovat

  • Lastensuojelun taloudellinen tuki
  • Tehostettu perhetyö
  • Perhekuntoutus
  • Koko perheen sijoitus
  • Lapsen tai nuoren avohuollon sijoitus
  • Lisäksi lastensuojelun asiakkaiden käytössä on myös perhepalveluiden yleiset palvelut, kuten tukiperheet, tukihenkilöt, kotipalvelu ja päivähoito lastensuojelun asiakassuunitelman mukaisesti.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Lastensuojelussa tehdään huostaanottopäätös ja siihen liittyvä kodin ulkopuolinen sijoitus silloin, kun kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä.

Tutustu tarkemmin aiheeseen Sosiaaliportin internetsívustolla


Tutustu myös Voikukkia-vertaistukiryhmään kotkalaisille vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle.

Voikukkia-vertaistukiryhmä kotkalaisille vanhemmille

Jälkihuolto

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

 

Yhteystiedot

Karhulantie 23
48600 Kotka
p. 05 2341

Lastensuojelupäällikkö
Anna Liakka
p. 040 7765 545

Johtava sosiaalityöntekijä
Satu Hartikainen
p. 040 7383 589

Lastensuojeluilmoitus

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus

Ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista osoitteeseen:
Sijaishuollon toimisto
Vesivallinaukio 3, 48600 Kotka