Lastensuojelu

Ohjaus ja konsultointi lapsen suojeluasioissa ja lastensuojeluilmoitukset
Arkisin

8 - 12 ja 13 - 15
p. 040 356 2307

Virka-ajan ulkopuolella
Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys
p. 05 234 5800 tai 509 5111

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus

Lapsia ja perheitä työssään kohtaavilla työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he epäilevät lapsen tarvitsevan tukea tai tuen tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen ihminen, jos hänellä on huoli lapsen tilanteesta tai huolenpidosta.

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Silloin kun on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen, on ilmoitusvelvollisten tehtävä jo raskausaikana ennakollinen lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 25c§). Ilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä Kotkan perhepalveluiden päivystyspuhelimeen ja / tai lastensuojeluilmoitus -lomakkeella.

Lapseen kohdistunut väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö
Ilmoitusvelvollisten on tehtävä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä, että lapsen henkeen ja terveyteen on kohdistunut rikos tai lapseen on kohdistunut seksuaalirikos. Ilmoitusvelvollisuus poliisille syrjäyttää kaikki ilmoituksentekijää sitovat salassapitosäännökset. Poliisille tehtävä ilmoitus ei poista velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta.

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus

 

 

Yhteystiedot

Karhulantie 23
48600 Kotka

Neuvonta

p. 040 688 3724

Lastensuojelupäällikkö
Anna Liakka
p. 040 776 5545

Johtava sosiaalityöntekijä
Satu Hartikainen
p. 040 738 3589

Lastensuojeluilmoitus

Tulosta, täytä ja lähetä:
Lastensuojeluilmoitus

Ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista
Sijaishuollon toimisto
Vesivallinaukio 3, 48600 Kotka