Opiskeluterveydenhuolto lukioissa

Kotkan lyseolla terveydenhoitaja on tavoitettavissa kolmena päivänä viikossa. Lisäksi Kotkan lyseon opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Ekamin Kotekon kampuksen terveydenhoitajan avointa vastaanottoa niinä päivinä, jolloin terveydenhoitaja ei ole Kotkan Lyseolla. Karhulan lukiossa terveydenhoitaja on tavoitettavissa kaikkina arkipäivinä. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä missä tahansa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Syksystä 2016 alkaen myös seksuaaliterveyteen sekä raskauden ehkäisyyn liittyvät palvelut hoidetaan oman oppilaitoksen terveydenhoitajan kautta.
Ajanvaraus- ja muissa asioissa tavoitat oman oppilaitoksen terveydenhoitajan puhelimitse, sähköpostilla ja Helmi-viestillä. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen Pedanet-sivuilta.

Avoimet vastaanotot

Äkillisissä asioissa, kuten sairastumisissa, voit ottaa yhteyttä ilman ajanvarausta avoimella vastaanotolla. Kotkan lyseon lukiossa terveydenhoitajan avoin vastaanotto on klo 11.00-12.00. Karhulan lukiossa avoin vastaanotto on klo 11.15-12.15. Lyhytkestoisissa sairastumisissa alle 18-vuotiaiden huoltajat huolehtivat poissaoloilmoituksista oppilaitokseen. Täysi-ikäiset huolehtivat ilmoituksista oppilaitoksille itse.

Terveystarkastukset

1. vuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen terveydenhoitajan luo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Keskustelun pohjana tapaamisessa käytetään terveystarkastuskutsujen yhteydessä täytettäväksi annettavaa terveyskyselyä. Tarkastuksessa kartoitetaan laajasti opiskelijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Lisäksi opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja armeijan kutsuntatarkastukseen, tarjotaan mahdollisuutta lääkärintarkastukseen 2. opiskeluvuoden aikana.
Terveydenhoitaja osana opiskeluhuoltoryhmää
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu olennaisena osana oppilaistosten opiskeluhuoltoryhmissä toimiminen yhdessä opiskelijahuollon muun henkilöstön kanssa. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluu terveydenhoitajien lisäksi esimerkiksi psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja sekä oppilaitoksen rehtori.
Työtä toteutetaan moniammatillisissa asiantuntija ryhmissä sekä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Työtä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.
 

Lukioiden terveydenhoitajat

Sanna Aho (13.8.-30.11.)
Karhulan koulu ja lukio
ma-pe
0406485454

Leena Riivari
Kotkan lyseo
ma, ke ja pe
0406883541
 

Terveyskysely toisen asteen opiskelijoille