Kouluterveydenhuolto

Ajankohtaista kouluterveydenhuollossa

Raskauden ehkäisy

Ajanvaraus ja neuvonta omalta terveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhuollon tavoite

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Tavoitteena on myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskouluikäisille. Kouluterveydenhuolto on maksutonta, perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua, joka on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Jokaiselle koululle on nimetty oma terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lue lisää aiheesta

Kouluterveydenhuolto (Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto)

Kouluterveydenhuollon palvelut ja sisältö

Kouluterveydenhuollossa toteutetaan valtioneuvoston asetuksen mukaista terveystarkastusohjelmaa. Kouluterveydenhuollon henkilöstö, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 7.-8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Toivomme, että laajoihin terveystarkastuksiin osallistuvat myös vanhemmat.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. Pyrkimyksenä on löytää mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointi auhkaavat tekijät ja vahvistaa hyvinvointia tukevia tekijöitä. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan terveydenhoitajan kanssa mieltään askarruttavissa asioissa.

Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa tehdään kiinteää yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa. Päämääränä on yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisen tuen järjestäminen. Toimintaa ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.