Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolatoiminnan tavoite

Lastenneuvolan ensisijaisena tavoitteena on jokaisen lapsen suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin tukeminen.

Neuvoloissa toteutetaan valtioneuvoston asetuksen mukaista terveystarkastusohjelmaa. Uutta ovat laajat terveystarkastukset, jotka terveydenhoitaja ja lääkäri suorittavat, kartoittaen ja kooten yhteen perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä ohjaten perheitä näissä asioissa. Lisäksi neuvoloissa aloitetaan uudistettu perhevalmennusohjelma yhteistyössä suun terveydenhuollon, päivähoidon, seurakunnan sekä ensi- ja turvakodin kanssa.

Tutustu aiheeseen tarkemmin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilla:http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/aitiys_ja_lastenneuvolksen
Äitiys- ja lastenneuvola


Neuvolakäyntien sisältöä ja keskustelunaiheita

 • lapsen terveydentilan seuranta
 • lapsen ja perheen terveyden edistäminen
 • terveen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä tunne-elämän kehityksen seuraaminen ja tukeminen
 • koko perheen hyvinvoinnin kartoitukset
 • vanhemmuuden ja vanhempien parisuhteen tukeminen
 • vanhempien tukeminen lapsilähtöiseen ja turvalliseen kasvatustapaan
 • rokotusohjelman mukaisista rokotuksista huolehtiminen

Työn apuna käytettäviä menetelmiä

 • Perheiden voimavarojen kartoitukset
 • Audit-seula (vanhempien päihteiden käytön kartoitus pikkulapsi vaiheessa)
 • EPDS-seula (äidin mielialan kartoitus pikkuvauva-vaiheessa
 • Lene- menetelmällä kartoitetaan lapsen kehitystä leikki-iässä
 • Lumiukko-testin avulla kartoitetaan 5-vuotiaana lapsen puheenkehitystä

Lastenneuvolakäynnit/lapsen ikä

 • lapsi 2 viikkoa, ensikäynti lastenneuvolassa
 • 4 vko lääkäri ja terveydenhoitaja
 • 2 kk terveydenhoitaja. EPDS-seula (mielialakartoitus)
 • 3 kk terveydenhoitaja
 • 4 kk laaja terveystarkastus, terveydenhoitaja ja lääkäri. Perheiden voimavarojen kartoitus ja hyvinvointi
 • 5 kk terveydenhoitaja
 • 6 kk terveydenhoitaja
 • 8 kk terveydenhoitaja ja lääkäri
 • 1 v terveydenhoitaja. Audit-seula (päihteiden käytön kartoitus)
 • 1v 6 kk laaja terveystarkastus, terveydenhoitaja ja lääkäri. Perheiden hyvinvoinnin kartoitus
 • 2 v terveydenhoitaja
 • 3 v terveydenhoitaja
 • 4 v laaja terveystarkastus, terveydenhoitaja ja lääkäri. Perheiden hyvinvoinnin kartoitus. Vastaanotolla keskustellaan vanhempien ja päivähoidon näkemyksistä. Päivähoidon palaute- lomake
 • 5 v terveydenhoitaja
 • 6 v terveydenhoitaja

Näiden käyntien lisäksi on mahdollisuus tarpeenmukaisille lisäkäyneille.

Neuvolan perheohjaajien kotikäynnit

Neuvolan perheohjaajien tukea pikkulapsivaiheessa on mahdollista saada neuvolan terveydenhoitajan kautta tai perheohjaajille soittamalla. Suvi Lommi p. 044 7026814, Marjut Montonen p. 044 702 6815, Sanna Holopainen p. 044 702 6826.

Katso yhteystiedot neuvolan perhetyö sivulta

Puhelinneuvonta

Neuvolan soittoaika arkisin klo 9.00 - 10.00.

Perhevalmennus

Perhevalmennus jatkuu synnytyksen jälkeisellä tapaamisella

 • Elämää vauvaperheenä

Ajankohtaista

Kausi-influenssarokotukset 2018

Neuvoloiden kausi-influenssarokotuspäivät ilman ajanvarausta

viikko 45 5-9.11.18 klo 8.00-9:00
viikko 46 12-16.11.18 klo 14:00- 15:00
viikko 51 17-19.12.18 klo 14:00- 15:00 ja 20.- 21.12.18 klo 8:00- 9:00

Rokotus on tarkoitettu 6kk.- 6v. ikäisille lapsille ja raskaana oleville naisille.
Alle yhdeksänvuotias lapsi, joka ei ole aiemmin saanut influenssarokotusta tai on saanut vain yhden annoksen, tarvitsee tänä vuonna kaksi annosta pistettävää influenssarokotetta. Ensimmäisen ja toisen annoksen välin tulee olla vähintään neljä viikkoa.
Jos lapsi on aiemmin saanut kaksi annosta influenssarokotetta injektiona tai yhden annoksen rokotetta nenäsumutteena, hänelle riittää nyt yksi tehosteannos influenssarokotetta.
Rokotteina käytetään injektiota tai nenäsumuterokotetta.

https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/ajankohtaista/influenssa-ja-influenssarokotukset