Isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyden tunnustaminen on vuoden 2016 alusta alkaen mahdollista äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää

Isä antaa tunnustuksen isyydestä henkilökohtaisesti äitiysneuvolan terveydenhoitajalle. Tulevan lapsen äidin tulee olla mukana vastaanotolla ja hyväksyä tunnustaminen.

Vastaanotolla äidin ja isän henkilöllisyys varmistetaan soveltuvalla henkilöllisyystodistuksella. Äidille ja isälle kerrotaan tunnustamisen merkitys ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan allekirjoittaa neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen. Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja lapsella on oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti. 18 vuotta täytettyäänkin lapsella on oikeus elatukseen koulutusta varten, mikäli se on kohtuullista. Lapsella tulee olemaan oikeus isänsä sukunimeen ja perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen.

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja sieltä edelleen maistraatin vahvistettavaksi. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Kun isyys on vahvistettu lastenvalvoja vahvistaa neuvolassa allekirjoitetun yhteishuoltosopimuksen. Vahvistettu sopimus lähetetään postitse vanhemmille kotiin.

Äitiysneuvolassa ei voida sopia elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita on mahdollista sopia lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.