Lastenvalvojapalvelut

Ajankohtaista

Vanhemmuussuunnitelman pilotointi 15.1.2018-30.6.2018

Vanhemmuussuunnitelma on kehitetty osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Vanhemmuussuunnitelmaa on päätetty pilotoida Kymenlaakson alueella. Pilotointia tehdään systemaattisesti ensimmäisen kerran eron edessä olevien kanssa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta. Vanhemmuussuunnitelmasta kerätään palaute sitä käyttäneiltä.

Tietoa vanhemmille

Ohjeita suunnitelman tekoon

Vanhemmuussuunnitelma, Pdf-versio

Palautekysely vanhemmuussuunnitelmasta


Lastenvalvojien palvelut kotkalaisille:

  • Isyyden selvittäminen
  • Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • Lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen

Lastenvalvojapalveluissa sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjaajaan voi olla yhteydessä eroon liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja tarjoaa eroa harkitseville tai eronneille keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa. Sosiaaliohjaaja vastaa kaikista aikavarauksista.
Soittoaika arkisin ma-pe klo 10.00-12.00 puh. 040 621 2031

Valmistautuminen sopimusneuvotteluun lastenvalvojalla

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat laatia lapseen liittyvät sopimusasiakirjat. Sopimusten tekeminen lastenvalvojalla edellyttää kummankin vanhemman läsnäoloa tapaamisessa.

Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. On tärkeää, että vanhemmat ovat etukäteen keskustelleet lasta koskevien sopimusten sisällöistä ja muista lapsen arkeen liittyvistä asioista, ennen kuin tulevat lastenvalvojan aikavaraukselle. Vanhempien täytyy yhdessä pystyä sopimaan miten lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää.

Mikäli vanhempi estyy saapumasta neuvotteluun, on hänellä vastuu ilmoittaa ajan peruuttamisesta/ siirtämisestä toiselle vanhemmalle sekä mahdollisen uuden ajan varaamisesta.

Tarkempaa tietoa isyyden tunnustamisesta, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvistä asioista löydät alaotsikoista.

Sopimusasioissa aikavarausta voi joutua odottamaan 2-3 kuukautta.

Vanhemman opas – Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Tutustu Kymen Ensi- ja turvakotien liiton sähköiseen esitteeseen

Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon, Pdf -versio

Toimintaa ohjaavat:

  • Isyyslaki (11/2015)
  • Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)
  • Laki lapsen elatuksesta (704/1975)
  • Elatustukilaki (580/2008)

Elatustukiasiat ja elatusapujen perinnän hoitaa 1.4.2009 alkaen Kela.

Siirry Kelan sivustolle

 

 

 

Palveluesimies
Mervi Jyrkilä
p. 040 482 5775

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kotkan lastenvalvojat
Karhulantie 23
48600 KOTKA
puh. 05 2341

Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8-12 ja 13-15
pe klo 10-12 ja 13-15
Joka kk 1. perjantai toimisto suljettu.

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi