Lastenvalvojapalvelut

Lastenvalvojien palvelut kotkalaisille:

  • Isyyden selvittäminen
  • Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • Lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen

Valmistautuminen sopimusneuvotteluun lastenvalvojalla

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat laatia lapseen liittyvät sopimusasiakirjat. On tärkeää, että vanhemmat ovat etukäteen keskustelleet lasta koskevien sopimusten sisällöistä ja muista lapsen arkeen liittyvistä asioista, ennen kuin tulevat lastenvalvojan aikavaraukselle.

Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. Sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista.

Sopimusten tekeminen lastenvalvojalla edellyttää kummankin vanhemman läsnäoloa tapaamisessa, koska vanhemmat ovat lapsensa asioissa sopijaosapuolia. Mikäli vanhempi estyy saapumasta neuvotteluun, on hänellä vastuu ilmoittaa ajan peruuttamisesta/ siirtämisestä toiselle vanhemmalle sekä mahdollisen uuden ajan varaamisesta.

Tarkempaa tietoa isyyden tunnustamisesta, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvistä asioista löydät alaotsikoista.

Sopimusasioissa aikavarausta voi joutua odottamaan 1-2 kuukautta.

Toimintaa ohjaavat:

  • Isyyslaki (11/2015)
  • Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)
  • Laki lapsen elatuksesta (704/1975)
  • Elatustukilaki (580/2008)

Elatustukiasiat ja elatusapujen perinnän hoitaa 1.4.2009 alkaen Kela.

Siirry Kelan sivustolle

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se auttaa teitä vanhempia keskustelemaan lastenne arjen sujumisesta. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että tiedätte kumpikin, mistä olette vastuussa ja mitä teiltä odotetaan.

Tietoa vanhemmille

Ohjeita suunnitelman tekoon

Vanhemmuussuunnitelma, Pdf-versio

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu vanhempien välisen keskustelun tueksi, halutessasi voit ottaa suunnitelman aikavaraukselle mukaan.

Vanhemmuussuunnitelma on kehitetty osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Vanhemman opas – Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Tutustu Kymen Ensi- ja turvakotien liiton sähköiseen esitteeseen

Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon, Pdf -versio

Palveluesimies
Mervi Jyrkilä
puh. 040 4825775

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kotkan lastenvalvojat
Karhulantie 23
48600 KOTKA
puh. 05 2341

Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8-12 ja 13-15
pe klo 10-12 ja 13-15
Joka kk 1. perjantai toimisto suljettu.

Ajanvaraukset lastenvalvojien puhelinajalla
arkisin klo 11-12

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi