Työ- ja päivätoiminta

 

Työhön valmennus

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoitetaan erityisten työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja muiden tukitoimien järjestämistä.Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi muita tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Palvelua järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella. Tavoitteena voi olla esim. tuettu työ, jossa työvalmentajan tuella löydetään työ avoimilta työmarkkinoilta.

Työtoiminta

Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Työtoiminta järjestetään työtoimintakeskuksissa tai avotyönä eri työpaikoilla. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa. Palvelua järjestetään sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain perusteella.

Päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Palvelu järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään erityishuoltolain perusteella päivätoimintakeskuksissa. Päivätoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä tarjoamalla virikkeellistä toimintaa sekä sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.

 

Palvelun hakeminen

Yhteystiedot

Sosiaalityötekijät
puhelinaika ma-to klo 9-10.
Asiakkaat sukunimen perusteella.

Janita Niittymäki
(asiakkaat A-L)
puh. 0400 843 427

Hanna Kuusela
(asiakkaat M-Ö)
puh. 040 539 0643

Vammaispalvelutoimisto
Takojantie 1
48220 Kotka

Asiointi ilman ajanvarausta klo 9-12. Klo 12 jälkeen ajanvarauksella.

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi