Palvelujen hakeminen

Vammaispalveluohjaajat ja sosiaalityöntekijät vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen selvittämisestä ja palvelusuunnittelusta yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden henkilöiden kanssa.

Vammaispalveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomakkeita voi pyytää Vammaispalvelutoimistosta tai täyttää ja tulostaa tästä.

Sähköinen hakeminen vammaispalveluissa

Tulostettavat hakemuslomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Kuljetuspalveluhakemus

Kuljetuspalvelut ja niiden hakeminen

Omaishoidontukihakemus

Palvelutarpeen selvitys käynnistyy 7 arkipäivän kuluessa asiakkaan hakemuksesta tai yhteydenotosta. Vammaispalveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä on yhteydessä asiakkaaseen. Palvelutarpeen selvitys tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai asiakkaan niin toivoessa vammaispalvelutoimistolla.

Päätöksenteon pohjana toimivaan palvelusuunnitelmaan kootaan asiakkaan kaikki palvelut. Päätös palvelusta tehdään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta.

Palveluohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma-to klo 9-10.
Asiakkaat sukunimen perusteella

Palveluohjaus
Kuljetuspalvelut
Omaishoidon tuki
Sopeutumisvalmennus
Lyhytaikainen perhehoito

Palveluohjaajat
Minna-Liisa Mankinen ( A-L)
(sijainen Maria Riihiaho)

puh. 040 773 1192
Päivi Mäkilukkari (M-Ö)
puh. 040 574 2634

Sosiaalityö
Henkilökohtainen apu
Asumispalvelut
Asunnon muutostyöt
Työ- ja päivätoiminta
Muut palvelut

Sosiaalityöntekijät
Janita Niittymäki (A-L)
puh. 0400 843 427
Hanna Kuusela (M-Ö)
puh. 040 539 0643

Vammaispalvelutoimisto
Takojantie 1
48220 Kotka

Asiointi ilman ajanvarausta klo 9-12. Klo 12 jälkeen ajanvarauksella.