Lasten ja nuorten lyhytaikainen perhehoito

Järjestämme lasten ja nuorten omaishoidon vapaat ensisijaisesti lyhytaikaisena perhehoitona, mikäli perhehoidolla voidaan vastata asiakkaan tarpeisiin.

Perhehoito on hoidon tai muun osa-tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa.

Perhehoitajaksi pääsy edellyttää ennakkovalmennusta. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on terveydentilansa, koulutuksensa, kokemustensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Lisäksi perhehoitokodin tulee olla olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Sopivuutta perhehoitajaksi arvioidaan kotikäynneillä ja ennakkovalmennuksen aikana.

Perhehoidosta maksetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistama palkkio ja kulukorvaus.

Alle 18-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua omaishoidon vapaiden ajalta. Yli 18-vuotiailta asiakasmaksu on 11,50€/vrk vuonna 2016.

 

 

Lisätietoa perhehoidosta ja perhehoitajien valmennuksesta:

Vammaispalveluohjaaja
Päivi Mäkilukkari
puh. 040 574 2634