Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut, omaishoidon palkkio ja omaishoitajalle kuuluvan lakisääteisen vapaan järjestäminen. Muut omaishoitoa tukevat palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi ja hoito tai huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa.

Omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteistä vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.
Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Palkkio maksetaan omaishoitajalle ja se on veronalaista tuloa.

Vammaispalvelutoimistossa hoidetaan kehitysvammaisten ja alle 18-vuotiaiden omaishoidontuki. Muiden osalta palvelu hoidetaan vanhustenhuollon omaishoidontukiyksikössä.

Päätöksen tekee palveluohjaaja.

Palvelun hakeminen

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit ja maksuluokat

 

 

Yhteystiedot

Palveluohjaajat
puhelinaika ma-to klo 9-10.
Asiakkaat sukunimen perusteella.

Minna-Liisa Mankinen
(sijainen Maria Riihiaho)

(asiakkaat A-L)
puh. 040 773 1192

Päivi Mäkilukkari
(asiakkaat M-Ö)
puh. 040 574 2634

Vammaispalvelutoimisto
Takojantie 1
48220 Kotka


Asiointi ilman ajanvarausta klo 9-12. Klo 12 jälkeen ajanvarauksella.

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi