Henkilökohtaisen avun järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun järjestämistapa sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kotkan kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla. Tällöin vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana. Kunta korvaa avustajan palkan ja muut avustajasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset.

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka ohjaa ja neuvoo työnantajia työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Henkan kautta on myös mahdollista hakea avustajia. Avustajien palkkahallinto järjestetään tilitoimiston avulla.

Linkki henkilökohtaisen avun keskuksen sivuille:
http://www.socom.fi/henkka/

 

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää ostopalveluna, mikäli työnantajana toimiminen ei ole mahdollista. Palvelu ostetaan kunnan määrittelemältä palveluntuottajalta.

Palvelusetelillä voidaan vastata äkilliseen avuntarpeeseen tai pienten tuntimäärien avustamisen tarpeeseen. Kunta hyväksyy palvelusetelituottajat. Asiakas hankkii palvelun haluamaltaan palvelusetelituottajalta.