Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

Tukea haetaan 1.1.2017 alkaen aina ensin Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta

Kela päättää 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuen myöntämisestä. Tarkemmat ojeet sekä sähköinen haku ja tulostettavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki. Hakemuslomakkeita on saatavissa Kelan toimipisteistä ja tulostettavissa nettisivuilta.

Sivulla on myös yhteystiedot lisätietojen saamiseksi.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kunnasta

Täydentävä toimeentulotuki kattaa henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityismenoiksi kutsuttavat menot. Tällaisia ovat esim. erityinen elämäntilanne tai pitkäaikainen tai vaikea sairaus tai muu erityinen tilanne. Lisäksi voidaan avustaa esim. erityisiin asumisen kustannuksiin, lasten harrastuksiin tai jos hakijalla on pitkä toimeentulotuen asiakkuus.

Täydentävän tuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta.

Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja tuen myöntäminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että tuen myönteiset vaikutukset asiakkaan elämässä ovat mahdollisimman kestäviä.

Kotkan kaupunki:Täydentävän ja ehkäisevän Toimeentulotuen soveltamisohje 1.11.2018 alkaen.

Asiointi

Toimentulotuen tulostettava hakemus: Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Tarkasti täytetty hakemus vähentää tarvetta lähettää lisäselvityspyyntöjä ja nopeuttaa siten asian käsittelyä. Mahdolliset lisäselvityspyynnöt toimitetaan asiakkaalle kirjepostina. Asiakas toimittaa lisäselvityksen sitä pyytäneelle käsittelijälle postitse tai itse tuotuna. Muut hakemukseen liittyvät täydennykset tulee toimittaa Kotkansaaren sosiaalitoimistoon tai Maahanmuuttotoimistoon joko postitse tai tuotuna.

Lisätietoja: Kotkansaaren sosiaalitoimiston neuvonta ma - pe klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00, puh. 05 234 7911.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelu hoidetaan Maahanmuuttotoimistossa (Karhulantei 46). Palevluneuvonta ma - to klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 15.00, puh 05 234 5870

Sähköiset toimeentulotuen Web-hakemukset (Kotka).
(Asiakkaan Lifecare Omapalvelussa on huoltokatko joka kuukauden 4. maanantai klo 22.00-00.00)
 

http://www.finlex.fi (Laki ja asetus toimeentulotuesta).

http://www.stm.fi (Opas toimeentulotukilain soveltajille)

http://www.kela.fi/toimeentulotuki (Tietoa perustoimeentulotuesta)

- - - - - - - - - - - - -
Sosiaalitoimiston
yhteystiedot

 

Kotkansaaren sosiaalitoimisto
Keskuskatu 7
48100 Kotka

Avoinna 9.00-15.30
sijainti kartalla

Toimeentulotukiasiat:

Palveluneuvonta
klo 9.00 - 12.00 ja
13.00 - 15.00
puh. 05 234 7911

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus:

Aikuissosiaalityön puhelinaika:
ma - pe klo 9.00 - 11.00
puh. 040 353 9729

Johtava sosiaalityöntekijä
Raija Lappalainen

Sosiaalityöntekijät:
vt. Ella Mikkonen
Anne-Maj Vuorela
vt. Marjo Tamminen
vt. Lampila Iines


Sosiaaliohjaajat:
Tarja Teelahti
Satu Mikkonen
Kati Turu
Kristiina Osola-Naski
Tatiana Lyytikäinen
Maarit Harjula
Lahti Johanna
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asiakaspalvelu postilaatikot

Kotkansaaren sosiaalitoimisto
Keskuskatu 7
48100 Kotka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maahanmuuttotoimiston
yhteystiedot

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien sosiaalityö ja toimeentulotuki

Maahanmuuttotoimisto
Karhulantie 46

Asiakasneuvonta
ma-to klo 8-15 ja
pe klo 8-14.30
puh. 05 234 5870