Projektit

Kotkassa toimii maahanmuuttajatyötä kehittäviä projekteja.

Tulevaan!-projekti

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Tulevaan!-projektin päämääränä on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla. Projektin kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset miehet, joiden kotouttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet tai päättymässä, tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea arjen eri osa-alueilla. Projekti toteutetaan vuosina 2015–2017.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tomi Rossi, puh. 044 777 0374
Projektityöntekijä Mari Palmroth, puh. 044 777 0315
Tulevaan!-projektin osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka

 

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Masto etsii keinoja tunnistaa maahanmuuttajanaisten osaaminen, jotta sitä voidaan mahdollisimman hyvin täydentää ja hyödyntää suomalaisessa työelämässä. Lisäksi kehitetään maahanmuuttajanaisille tehokkaampia palveluprosesseja ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana kerätty palaute ja muu tulostieto arvioidaan ja sitä käytetään kehittämisen perustana hankkeen aikana ja sen jälkeen. Masto on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla 1.1.2016-31.12.2017 toimiva hanke.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pia-Stina Repo, puh. 050 306 3176
Projektikoordinaattori Minna Buure, puh. 050 555 5686

 

Potkua kotoutumiseen! -hanke

Hankkeen tavoitteena on tuoda harrastustoimintaa paremmin maahanmuuttotaustaisten kuntalaisten tietoisuuteen sekä aktivoida heitä aktiivisesti mukaan jalkapalloharrastuksen pariin. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen nousee kotoutumisessa tärkeäksi välineeksi. Myös vapaa-ajan kautta solmittavat kontaktit ja yhteisöllisyyden tuki auttavat merkittävästi kotoutumisessa. Tiedetään, että liikunta luo hyvinvointia ja, että maahanmuuttajataustaisten kotoutumisprosessiin kuuluu liittää myös vapaa-ajan harrastemahdollisuuksien tukeminen. Toistaiseksi kuitenkin Kotkasta on puuttunut organisoitu integraatio näiden toimintojen välillä.

Hankkeen tavoitteen on, että maahanmuuttajat osallistuvat liikuntatoimintaan yhdenvertaisesti muun väestön kanssa integroituen samalla seurojen normaaliin toimintaan. Tarkoitus on myös, että kuntien liikuntapalvelut tavoittavat eri-ikäiset maahanmuuttajaryhmät riippumatta kieli- ja kulttuurieroista johtuvista kynnyksistä osallistua toimintaan. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 1.4.2016-28.2.2018.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Maikku Vahvanen, puh. 050 574 7939