Seudullinen maahanmuuttotoimikunta

Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma (2013-2018) on hyväksytty kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa. Yksi sen tavoitteista oli perustaa Etelä-Kymenlaaksoon seudullinen maahanmuuttotoimikunta. Kotkassa on toiminut aiemmin oma toimikunta, mutta kotouttamisohjelman laajennuttua kattamaan kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat, perustettiin toimikunta seudullisena.
Maahanmuuttotoimikunnan tärkein tehtävä on seurata seudullisen kotouttamisohjelman edistymistä ja omalta osaltaan edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvien asioiden suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi se toimii tiedonvälityskanavana kuntien ja eri toimijoiden suuntaan ja myös tuo kuulumisia työkentältä toimikuntaan.
Seudullista yhteistyötä koordinoiva Kotkan kaupunki nimeää toimikunnan muiden osallistujien esitysten pohjalta. Kuntien nimeämien jäsenten tulisi edustaa sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatusta ja opetusta, nuorisotoimea sekä vapaa-ajan palveluja (kulttuuri, liikunta). Edustajilla on rooli kuntansa maahanmuuttajatyössä.
 

Seudullinen maahanmuuttajafoorumi

Maahanmuuttajafoorumin tehtävänä on:

- edistää maahanmuuttajien osallistumis- vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.
- maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen
- hyvien etnisten suhteiden kehittäminen.
- ottaa kantaa maahanmuuttajia koskeviin asioihin
- tuoda kotouttamiseen enemmän omakohtaisen kokemuksen tuomia ideoita
- edistää yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
- lisätä avointa keskustelua ja tiedotusta
- valmistella asioita viralliseen käsittelyyn
- foorumin toiminnan viitekehyksenä on seudullinen kotouttamisohjelma ja sen etenemisen seuranta

Foorumin jäsenmäärä on n. 10 henkilöä.
Puheenjohtaja osallistuu maahanmuuttotoimikunnan kokouksiin foorumin edustajajäsenenä.

Yhteystiedot

Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka
p. 040 725 1830

Sosiaalijohtaja
Heli Sahala
p. 05 234 5231

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi (at) kotka.fi