Kotkan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat 30.9.2003.

Näiden valtakunnallisten linjausten pohjalta kunnat tekevät omat varhaiskasvatussunnitelmansa, jotka edelleen ovat pohjana yksikkökohtaisille ja lapsikohtaisille suunnitelmille.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on siis neljä toisiaan täydentävää tasoa.

Kotkan päivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen aloitettiin keväällä 2003 ja se valmistui syksyllä 2005. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vuonna 2008.

Varhaiskasvatuksen kehittämishanke vauhtiin

Kehittämistyö vahvistuu varhaiskasvatuksessa käynnistyvän hankkeen lähtiessä käyntiin. Hanke liittyy vahvasti uuteen kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja siinä keskitytään erityisesti pienryhmätoiminnan kehittämiseen.

Hankekoordinaattorina toimii 17.10.2016 - 31.12.2017 välisenä aikana lastentarhanopettaja Tiina Kääpä puh. 040 358 0418 tiina.kaapa(at)kotka.fi

Asiakasperheiltä kommentteja ja näkemyksiä lasten toiveista tiloihin ja oppimisympäristöön liittyen

Nyt asiakkailla lapsen kanssa on mahdollista ilmaista toiveet varhaiskasvatuksen toiminta- ja oppimisympäristöistä. Linkin takaa avautuu ryhmä ”Täällä haluaisin touhuta ystävien kanssa” –kuvia. Kuvissa on erilaisia oppimisympäristöjä, joihin liittyen voidaan käydä keskustelua toiveista. Kirjoittakaa toiveenne kommenttikohtaan. Kommentit hyödynnetään kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Kiitämme mielenkiinnosta!

Päiväkodeilla ja perhepäivähoidolla on myös mahdollisuus keskustella oppimisympäristöistä lapsien kanssa.

 

https://peda.net/kotka/varhaiskasvatus/vasu2017-luonnos?session-tdid=ebe7f4e0-7566-4618-967b-0be143225c68