Kotkan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat 30.9.2003.

Näiden valtakunnallisten linjausten pohjalta kunnat tekevät omat varhaiskasvatussunnitelmansa, jotka edelleen ovat pohjana yksikkökohtaisille ja lapsikohtaisille suunnitelmille.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on siis neljä toisiaan täydentävää tasoa.

Kotkan päivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen aloitettiin keväällä 2003 ja se valmistui syksyllä 2005. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vuonna 2008.