Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle Kotkan kaupungin päivähoidossa olevalle lapselle. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan vanhempien ja päivähoidon henkilöstön yhteistyönä. Suunnitelma pitää sisällään lapsen elämään liittyvät tärkeät yksilölliset tekijät sekä tavoitteet kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan hoitosuhteen alussa ja suunnitelma toimii kasvatuskumppanuuden ja jatkuvan vuorovaikutuksen välineenä koko hoitosuhteen ajan.