Varhaiskasvatus

"Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Vanhemmilla on lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus - ja vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lapsensa varhaiskasvatuspalvelut.

Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluita.

Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus."

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen linjausasiakirja, STM.

Varhaiskasvatus Kotkassa

Kaupunki on jaettu kolmeen päivähoitoalueeseen. Tarjolla on sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa.

Päiväkodit

Päiväkodit tarjoavat koko - ja osapäiväistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodit ovat avoinna klo 6.30 - 17.00, tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan klo 6.00 - 18.00.

Vuoropäiväkodit

Vuoropäivähoitoa on tarjolla Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ja Karhulassa Raitin päiväkodissa. Yö- ja viikonloppuhoito on keskitetty Meripirtin päiväkotiin.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon toimintamuotoina on hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito ja lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito.

Perhepäivähoitaja toimii omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa voi hoitaja samanaikaisesti hoitaa neljää lasta, perhepäivähoitajan omat lapset mukaan lukien, sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.

Avoin varhaiskasvatustoiminta

Avoin varhaiskasvatustoiminta on yhdessä tekemisen ja viihtymisen paikka pikkulapsiperheille, vertaisryhmä vanhemmille ja lapsille.

Avoin varhaiskasvatustoiminta on toimintaa, joka kokoaa yhteen pikkulapsiperheet, joilla ei ole varsinaista päivähoidon tarvetta tai se on hyvin vähäinen. Toiminta muuntuu joustavasti perheiden tarpeiden mukaan.

Toimintamuotoina ovat avoimet päivät ja varhaiskasvatuskerhot, jotka noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja pääsääntöisesti.

Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa on Karhulassa Raitin päiväkodissa, Kotkansaarella Katariinan päiväkodissa ja Länsi-Kotkassa Velhon päiväkodissa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Toiminta on kaikkien kotkalaisten perheiden käytettävissä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat omilla päivähoitoalueillaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja päivähoidon henkilökunnan tukena.