Varhaiskasvatuksen palvelutakuu

Varhaiskasvatuksen palvelutakuulla tarkoitetaan sopimusta ja päätöstä, jolla perheelle taataan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävän lapsen oikeus palata samaan päiväkotiin, jossa hän ollut aikaisemmin ollut. Takuu koskee aikaisempaa palvelun laajuutta. Kunnallisessa perhepäivähoidossa vastaava takuu on mahdollinen vain ehdollisena takuuna, jolloin perhepäivähoitoon palaavalla on etusija vapautuneelle paikalle.

Palvelutakuusopimus tehdään kirjallisena kaksi viikkoa ennen sopimusajan alkamista. Lisätietoja palvelutakuusta antavat päivähoidon alue-esimiehet.

Palvelutakuu toteutetaan seuraavasti:

  • Palvelutakuu on käytössä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
  • Palvelutakuun voi solmia, kun lapsen varhaiskasvatussijoitus on kestänyt vähintään neljä kalenterikuukautta
  • Palvelutakuusopimus edellyttää vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoista poissaoloa varhaiskasvatuksesta
  • Palvelutakuun enimmäisaika on yhteensä kaksi vuotta (24 kuukautta)
  • Palvelutakuusopimus tehdään kirjallisena ja viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaolon alkamista
  • Erillinen kesäajan palvelutakuusopimus on mahdollista tehdä, mikäli poissaolo kestää kokonaan koulujen lukuvuosien välisen kesäloman ajan tai 1.6.–31.8. välisen ajan. Kesäaikaa koskeva palvelutakuusopimus on tehtävä viimeistään 30.4.
  • Palvelutakuu raukeaa, jos perhe muuttaa lapsen varhaiskasvatustarvetta sopimuksesta poiketen. Varhaiskasvatuspaikka tarjotaan uuden hakemuksen perusteella subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti (viimeistään 4 kk kuluttua hakemuksen jättämisestä tai äkillisen työnsaannin kyseessä ollessa, viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä)
  • Perhepäivähoitoon palvelutakuu voidaan antaa ehdollisena niin, että palaaminen samaan hoitoryhmään on mahdollista vain vapautuneelle paikalle taataan etusija vapaalle paikalle)
  • Palvelutakuun aikana on mahdollista saada lakisääteistä kotihoidontukea sen mukaisesti kuin niihin liittyvät myöntämisen ehdot toteutuvat

Yhteystiedot

Palveluohjaaja
Suvi Piiroinen
puh. 05 234 7788

maanantai-torstai klo 12-15, perjantai klo 9-12

varhaiskasvatus.palveluohjaus@
kotka.fi

Aluepäälliköt

Kotkansaari
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Länsi-Kotka ja Mussalo
Anne Ahonen
puh. 040 763 4696

Karhula
Heidi Porttila
puh. 040 539 6410

Lomakkeet

Palvelutakuusopimus-lomake