Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lakimuutos voimaan 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähin-tään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenevat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhais-kasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huo-mioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäis-maksu on edelleen 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt uuden asiakasmaksuja koskevan muutoksen kokouksessaan 23.1.2018 ja perheille on lähetetty uudet maksupäätökset . Helmikuussa huoltajille postitetetut tammikuun varhaiskasvatuksen asiakasmaksut noudattavat uutta asiakasmaksulakia.

Jos tulojen mukainen maksu jää alle 27 € lasta kohden, sitä ei peritä. Maksu kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään enintään 11 kuukauden ajalta toimintavuodessa (toimintavuosi 1.8.–31.7.). Maksu voidaan periä myös 12. kuukaudelta tietyin edellytyksin.

Valittavana olevat tuntivälit kuukaudessa ja asiakasmaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta laskettuna:

0 - 80 h/kk 50 % (keskimäärin enintään 20 h/vko)
81 - 100 h/kk 70 % (keskimäärin enintään 25 h/vko)
101 - 150 h/kk 85 % (keskimäärin enintään 37,5 h/vko)
yli 151 h/kk 100%

Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen. Päätöksessä on eriteltynä perheen tulot ja kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, varhaiskasvatuspaikasta tehdään vain yksi maksupäätös ja lasku. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Tunnistautumista vaativissa sähköisissä palveluissa voit tehdä tuloselvityksen, korkeimman varhaiskasvatusmaksun hyväksymisen (perheen ei tarvitse toimittaa tulotietoja) ja varhaiskasvatushoitopaikan irtisanomisen, jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas.

Voit irtisanoa varhaiskasvatushoitopaikan sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Voit hyväksyä korkeimman varhaiskasvatusmaksun eli ei tarvitse toimittaa tulotietoja (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Tuloselvityksen toimittaminen sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Sähköinen asiointi tukee Windows-käyttöjärjestelmää. Asiointi ei toimi mobiililaitteilla, tableteilla eikä Mac-käyttöjärjestelmässä. Selaimista varmimmin toimivat Explorer, Mozilla ja Google Chrome.

Kesäajan toiminta ja maksut varhaiskasvatuksessa 2018

Jokaisella varhaiskasvatusalueella (Kotkansaari, Länsi-Kotka, Karhula) on avoinna ajalla 1.7.-31.7.2018 tarvittava määrä päiväkoteja riippuen lasten varhaiskasvatuksen tarpeesta.

Vuorohoitoa järjestetään vain Meripirtin päiväkodissa 1.7.-31.7.2018. Muuna aikan kesällä kaikki päiväkodit ovat avoinna.

Jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen elokuussa 2017, on 12. kuukausi maksuton. Kirjallisesti 30.4.2018 mennessä ilmoitettu koko heinäkuun poissaolo on myös maksuton.

Mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta Palvelutakuulla kesäaikana ajalla 4.6.-10.8.2018 (yleissivistävän perusopetuksen kesäloma-ajan) tai 1.6.-31.8.2018 välisen ajan, tulee täyttää päiväkodissa/perhepäivähoidossa palvelutakuusopimus. Palvelutakuun aikana lapsella ei ole varhaiskasvatussijoitusta, mutta varhaiskasvatuspaikka pidetään varattuna. Palvelutakuusopimus kesäajalle on tehtävä 30.4.2018 mennessä.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lastensa varhaiskasvatuksen tarve kesäaikana 4.6.-10.8.2018 omaan hoitapaikkaan viimeistään 30.4.2018 mennessä. Samalla ilmoitetaan myös koko heinäkuun poissaolo. Varhaiskasvatuspaikka heinäkuulle tulee varata vain jos sitä todella tarvitaan. Mikäli heinäkuulle varattua varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta 12.6.2018 mennessä, peritään puolet asiakasmaksusta. Mikäli asiakasmaksu on 0 €, peruuttamattomasta paikkavarauksesta peritään kuitenkin 13,50 €.

Asiakasmaksuihin tulee muutoksia vain, jos 30.4.2018 mennessä ilmoitettu lapsen poissaolo kestää koko heinäkuun tai jos palvelutakuusopimus on tehty.

Koulunsa aloittavien kesäaika varhaiskasvatuksessa 2018

Jokaisella varhaiskasvatusalueella (Kotkansaari, Länsi-Kotka, Karhula) on avoinna ajalla 1.7.-31.7.2018 tarvittava määrä päiväkoteja riippuen lasten varhaiskasvatuksen tarpeesta.

Vuorohoitoa järjestetään vain Meripirtin päiväkodissa 1.7.-31.7.2018. Muuna aikan kesällä kaikki päiväkodit ovat avoinna.

Jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen elokuussa 2017, on 12. kuukausi maksuton. Kirjallisesti 30.4.2018 mennessä ilmoitettu koko heinäkuun poissaolo on myös maksuton.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lastensa varhaiskasvatuksen tarve kesäaikana 4.6.-10.8.2018 omaan hoitapaikkaan viimeistään 30.4.2018 mennessä. Samalla ilmoitetaan myös koko heinäkuun poissaolo.

Varhaiskasvatuspaikka heinäkuulle tulee varata vain jos sitä todella tarvitaan. Mikäli heinäkuulle varattua varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta 12.6.2018 mennessä, peritään puolet asiakasmaksusta. Mikäli asiakasmaksu on 0 €, peruuttamattomasta paikkavarauksesta peritään kuitenkin 13,50 €.

Asiakasmaksuihin tulee muutoksia vain, jos 30.4.2018 mennessä ilmoitettu lapsen poissaolo kestää koko heinäkuun tai jos palvelutakuusopimus on tehty.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus päättyy sen vuoden heinäkuun loppuun, kun lapsi aloittaa koulun. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen ilmoitetaan eri lomakkeella tai sähköisesti.

 

 

 

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusalueen
esimies
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen asiakaspalvelu
puh. 05 234 7850
klo 9 - 12 ja klo 13 - 15

toimistosihteeri
Marju Viertola

toimistosihteeri
Tanja Neuvonen

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskujen
eräpäiväsiirrot/perintäasiat:
Kaakon Taitoa Oy/Elina Lehtonen
puh. 020 6399 400
elina.lehtonen (at) taitoa.fi


Lomakkeita

Tuloselvitys-lomake

Tuloselvitys-lomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuspaikan/palvelusetelin irtisanominen

Varhaiskasvatuksen maksuvapautus-/alennushakemus-lomake

Tiedote Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.1.2018 alkaen

Tiedote Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin ja sisaralennukseen 1.1.2018 alkaen

Kesäajan toiminta ja maksut varhaiskasvatuksessa 2018

Koulunsa aloittavien kesäaika varhaiskasvatuksessa 2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kotkassa 1.8.2018 alkaen

Tulotietojen kerääminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja varten

CLIENT FEES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN KOTKA FROM 1 AUGUST 2018

SUMMERTIME SERVICES AND FEES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN 2018

SUMMER PERIOD SERVICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR THOSE STARTING SCHOOL IN 2018

COLLECTION OF INCOME INFORMATION FOR THE CLIENT FEE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

СБОРЫ ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ В КОТКЕ С 01.08.2018

РАБОТА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ И СБОРЫ ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ В 2018 ГОДУ

О ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТУПАЕТ В ШКОЛУ В 2018 г.

СБОР СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СБОРА ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ