Varhaiskasvatuksen maksut

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki tuli voimaan 1.3.2017 ilman siirtymäaikaa.

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokoaikaiseen maksuun.

Perheen ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta hoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 290 €. Jos perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, määritellään ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen asiakasmaksuksi 90 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten asiakasmaksu on 20 % nuorimman maksusta.

Jos tulojen mukainen maksu jää alle 27 € lasta kohden, sitä ei peritä. Maksu kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään enintään 11 kuukauden ajalta toimintavuodessa (toimintavuosi 1.8.–31.7.). Maksu voidaan periä myös 12. kuukaudelta tietyin edellytyksin.

1.3.2017 alkaen valittavana olevat tuntivälit kuukaudessa ja asiakasmaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta laskettuna:

0 - 80 h/kk 50 % (keskimäärin enintään 20 h/vko)
81 - 100 h/kk 70 % (keskimäärin enintään 25 h/vko)
101 - 150 h/kk 85 % (keskimäärin enintään 37,5 h/vko)
yli 151 h/kk 100%

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetetään uusi maksupäätös maaliskuun kuluessa. Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen. Päätöksessä on eriteltynä perheen tulot ja kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, varhaiskasvatuspaikasta tehdään vain yksi maksupäätös ja lasku. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Vanhemmat sopivat keske-nään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasva-tusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017

New act on client fees in early childhood education into force on 1 march 2017

01.03.2017 вступил в силу новый закон о клиентских сборах за воспитание детей раннего возраста

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Sähköisessä asioinnissa voit laskea maksulaskurilla arvion tulevasta varhaiskasvatusmaksusta.

Tunnistautumista vaativissa sähköisissä palveluissa voit tehdä tuloselvityksen, korkeimman varhaiskasvatusmaksun hyväksymisen (perheen ei tarvitse toimittaa tulotietoja) ja varhaiskasvatushoitopaikan irtisanomisen, jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas.

Suuntaa antavan arvion laskeminen varhaiskasvatushoitomaksun suuruudesta

Voit irtisanoa varhaiskasvatushoitopaikan sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Voit hyväksyä korkeimman varhaiskasvatusmaksun eli ei tarvitse toimittaa tulotietoja (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Tuloselvityksen toimittaminen sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Sähköinen asiointi tukee Windows-käyttöjärjestelmää. Asiointi ei toimi mobiililaitteilla, tableteilla eikä Mac-käyttöjärjestelmässä. Selaimista varmimmin toimivat Explorer, Mozilla ja Google Chrome.

Lisätietoja

Päivähoitoalueen
esimies
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Päivähoitomaksujen asiakaspalvelu
puh. 05 234 7850
klo 9 - 12 ja klo 13 - 15

toimistosihteeri
Marju Viertola

toimistosihteeri
Tanja Neuvonen

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Päivähoitolaskujen
eräpäiväsiirrot/perintäasiat:
Kaakon Taitoa Oy/Elina Lehtonen
puh. 020 6399 400
elina.lehtonen (at) taitoa.fi


Lomakkeita

Tuloselvitys-lomake

Tuloselvitys-lomake / yrittäjä

Päivähoitopaikan/palvelusetelin irtisanominen

Päivähoidon maksuvapautus-/alennushakemus-lomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia

Tiedote asiakkaille Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017