Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lakimuutos voimaan 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähin-tään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenevat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhais-kasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huo-mioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäis-maksu on edelleen 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt uuden asiakasmaksuja koskevan muutoksen kokouksessaan 23.1.2018 ja perheille on lähetetty uudet maksupäätökset . Helmikuussa huoltajille postitetetut tammikuun varhaiskasvatuksen asiakasmaksut noudattavat uutta asiakasmaksulakia.

Jos tulojen mukainen maksu jää alle 27 € lasta kohden, sitä ei peritä. Maksu kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään enintään 11 kuukauden ajalta toimintavuodessa (toimintavuosi 1.8.–31.7.). Maksu voidaan periä myös 12. kuukaudelta tietyin edellytyksin.

Valittavana olevat tuntivälit kuukaudessa ja asiakasmaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta laskettuna:

0 - 80 h/kk 50 % (keskimäärin enintään 20 h/vko)
81 - 100 h/kk 70 % (keskimäärin enintään 25 h/vko)
101 - 150 h/kk 85 % (keskimäärin enintään 37,5 h/vko)
yli 151 h/kk 100%

Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen. Päätöksessä on eriteltynä perheen tulot ja kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, varhaiskasvatuspaikasta tehdään vain yksi maksupäätös ja lasku. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Tunnistautumista vaativissa sähköisissä palveluissa voit tehdä tuloselvityksen, korkeimman varhaiskasvatusmaksun hyväksymisen (perheen ei tarvitse toimittaa tulotietoja) ja varhaiskasvatushoitopaikan irtisanomisen, jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas.

Voit irtisanoa varhaiskasvatushoitopaikan sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Voit hyväksyä korkeimman varhaiskasvatusmaksun eli ei tarvitse toimittaa tulotietoja (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Tuloselvityksen toimittaminen sähköisesti (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla)

Sähköinen asiointi tukee Windows-käyttöjärjestelmää. Asiointi ei toimi mobiililaitteilla, tableteilla eikä Mac-käyttöjärjestelmässä. Selaimista varmimmin toimivat Explorer, Mozilla ja Google Chrome.

Jouluaika varhaiskasvatuksessa 22.12.2018 - 2.1.2019

Varhaiskasvatuksen toimintaa muutetaan ajalla 22.12.2018-2.1.2019.

Aukiolevat päiväkodit

Karhula - avoinna Hovinpuiston päiväkoti
- johtajana Tiina Paulamäki ja apulaisjohtajana Kirsti Teittinen

Kotkansaari ja Länsi-Kotka - avoinna Katariinan päiväkoti ja Utumetsän päiväkoti
- Kotkansaarella ja Länsi-Kotkassa sama johtaja ja apulaisjohtaja toiminnan muutoksen ajan: johtajana Irene Sipari-Vilhunen ja apulaisjohtajana Karin Klemola

Vuorohoito/ Meripirtti
- johtajana Marianne Tamminen

Toiminnan muutoksen aikana ei lapsen ryhmään voida taata tuttua kasvattajaa.

Vanhempia on pyydetty ilmoittamaan lasten joulunajan varhaiskasvatuksen tarve omaan hoitopaikkaan to 15.11.2018 klo 17 mennessä. Hoito tulee varata vain varmaan hoidontarpeeseen. Hoitopaikka järjestyy aina, jos lapsen hoidontarve muuttuu. Toiminnan muutos ei vaikuta asiakasmaksuun. Huomioitavaa on esioppilaiden sovittujen tuntien riittävyys myös toiminnan muutoksen aikana.

 

 

 

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusalueen
esimies
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen asiakaspalvelu
puh. 05 234 7850
klo 9 - 12 ja klo 13 - 15

toimistosihteeri
Marju Viertola

toimistosihteeri
Tanja Neuvonen

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskujen
eräpäiväsiirrot/perintäasiat:
Kaakon Taitoa Oy/Elina Lehtonen
puh. 020 6399 400
elina.lehtonen (at) taitoa.fi


Lomakkeita

Tuloselvitys-lomake

Tuloselvitys-lomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuspaikan/palvelusetelin irtisanominen

Varhaiskasvatuksen maksuvapautus-/alennushakemus-lomake

 

Tiedote maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta vuonna 2013 syntyneille lapsille

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kotkassa 1.8.2018 alkaen

Jouluaika varhaiskasvatuksessa 22.12.2018-2.1.2019

Jouluaika varhaiskasvatuksessa 22.12.2018-2.1.2019 / vuorohoito