Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyt

Varhaiskasvatuksen asiakasperheillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vastaamalla asiakaskyselyyn. Asiakaskysely oli avoinna 15.4..–15.5.2019.

Päiväkodin johtaja lähestyi perheitä sähköpostilla, jossa oli tarkemmat ohjeet asiakaskyselyyn vastaamisesta. Vastaamalla kyselyyn huoltajat saivat kertoa ajatuksia sekä kokemuksia lapsen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Kyselyssä oli valmiita väittämiä mm. palveluun hakeutumisesta, osallisuudesta ja yhteistyöstä sekä mahdollisuus avoimiin kommentteihin.

Saatua palautetta hyödynnetään seuraavan toimintakauden suunnittelussa sekä tuloksista kootaan Kotkan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteiset kehittämiskohteet tulevan toimintakauden käyttöön.

Asiakaskyselyn kysymykset perustuvat Kotkan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan sekä päivähoidon laatukriteereihin. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä asteikolla 1-5. Lisäksi kyselyssä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kehittämistoiveita.