Kotilon päiväkoti

Luonto- ja ympäristöpainotteinen päiväkoti.

Kotilon kasvatustoiminnan keskeisimmät tavoitteet:
- kasvatamme kunnioittamaan ja huomioimaan toisiamme sekä toimimaan ryhmänä
- kehitämme omatoimisuutta ja vastuun ottamista kukin itsestämme sekä ympäristöstä
- opettelemme käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta leikissä sekä kaikessa toiminnassa
- kasvatustoiminnalla pyrimme vahvistamaan lapsen itsetuntoa

Päiväkodin toiminta-ajatus:
"Luonto- ja ympäristöpainotteisena päiväkotina Kotilon toiminta-ajatus on lapsen hyvä ja turvallinen hoito ja kasvatus toteuttaen kestävän kehityksen periaatetta yhteistyössä vanhempien kanssa. Kotilossa nautimme ja opimme kaikin aistein iloisesti, kiireettömästi sekä itse tutkien."

Yhteystiedot

Kotilon päiväkoti
Madesalmentie 2
48310 KOTKA

paivakoti.kotilo@kotka.fi

Johtaja (ma,ti)
Maritta Harju
puh. 040 489 4910

Johtaja
Aija Rosqvist
puh. 040 652 6044

Ryhmät:
Neulaset puh. 040 620 2635
Silmut puh. 040 351 7449

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sirpa Fagerström
puh. 040 7235 103