Esiopetukseen 2017-2018 ilmoittautuminen 2011 syntyneille lapsille

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2017-2018 on kaikkien 2011 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia vuodessa (4 tuntia päivässä). Esiopetuksessa noudatetaan koulun työvuoden mukaisia loma-aikoja.

Syksyllä 2017 esiopetusikäisiä ovat 2011 syntyneet lapset

Kotkassa esiopetus järjestetään v. 2017 - 2018 Lasten ja nuorten palveluiden alaisena toimintana päivähoidon ja koulujen yhteydessä. Tavoitteena on, että esiopetuksen toteuttaminen tapahtuisi yhteistyössä sen koulun kanssa, jossa lapsi todennäköisimmin ensiluokkalaisena aloittaa. Lapsen tarvitsema muu päivähoito pyritään järjestämään välittömästi esiopetukseen liittyvänä.

Esiopetussuunnitelmaan ja toimintavuoden 2016 - 2017 esiopetuspaikkoihin voi tutustua päivähoidon nettisivuilla.

Ilmoittautumislomakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa päivähoitoalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumislomake palautetaan päiväkotiin tai päivähoitoalueen esimiehelle:

Päivähoitoalueen esimies/Karhula
Kartanonkatu 5 48600 KARHULA
Heidi Porttila
gsm 040 539 6410

Päivähoitoalueen esimies/Kotkansaari
Laivurinkatu 4 48100 KOTKA
Leena Majuri
gsm 040 764 2658

Päivähoitoalueen esimies/Länsi-Kotka
Ututie 1 48350 KOTKA
Anne Ahonen
gsm 040 7634 696

 

Esiopetuspäätökset lähetetään perheille toukokuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

Päivähoitoalueiden esimiehet:

Kotkansaari
puh. 040 764 2658

Karhula
puh. 040 539 6410

Länsi-Kotka
puh. 040 7634 696

Linkit

pdf Esiopetukseen ilmoittautuminen -lomake

Koulukuljetusperiaatteet


Esiopetuspaikat v. 2016 - 2017