Esiopetukseen 2019-2020 ilmoittautuminen 2013 syntyneille lapsille

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2019-2020 on kaikkien 2013 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia vuodessa (4 tuntia päivässä). Esiopetuksessa noudatetaan koulun työvuoden mukaisia loma-aikoja.

Syksyllä 2019 esiopetusikäisiä ovat 2013 syntyneet lapset

Kotkassa esiopetus järjestetään v. 2019 - 2020 Hyvinvointipalveluiden alaisena toimintana varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteydessä. Tavoitteena on, että esiopetuksen toteuttaminen tapahtuisi yhteistyössä sen koulun kanssa, jossa lapsi todennäköisimmin ensiluokkalaisena aloittaa. Lapsen tarvitsema muu varhaiskasvatus pyritään järjestämään välittömästi esiopetukseen liittyvänä.

Esiopetussuunnitelmaan ja toimintavuoden 2018 - 2019 esiopetuspaikkoihin voi tutustua varhaiskasvatuksen nettisivuilla.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 1.2.-20.2.2019 välisenä aikana.

Ilmoittautumislomakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa varhaiskasvatusalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumislomake palautetaan päiväkotiin tai varhaiskasvatusalueen esimiehelle:

Varhaiskasvatusalueen esimies/Karhula
Kymenlaaksonkatu 4 48100 KOTKA
Heidi Porttila
puh.040 539 6410

Varhaiskasvatusalueen esimies/Kotkansaari
Laivurinkatu 4 48100 KOTKA
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Varhaiskasvatusalueen esimies/Länsi-Kotka
Kymenlaaksonkatu 4 48100 KOTKA
Anne Ahonen
puh. 040 7634 696

Registration of children born in 2013 for pre-school education in 2019 - 2020

Заявки на дошкольное обучение в 2019–2020 гг. для детей, родившихся в 2013 году

Kaksikielinen esiopetus Kotkassa 8.8.2019 alkaen

Kotkan kaupungin kaksikielinen perusopetus alkoi elokuussa 2017. Jotta oppimispolku saadaan jatkumaan katkeamattomana varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, jatkuu Kotkan kaupungin järjestämä kaksikielinen esiopetus elokuussa 2019 mikäli kaupunginvaltuusto ei päätä osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä, ettei kaksikielistä opetusta järjestetä. Kaksikielisen esiopetuksen alkaminen varmistuu myöhemmin. Opetuskielet esiopetusryhmässä ovat suomi ja englanti.

Kaksikieliseen esiopetukseen haetaan samanaikaisesti ja samalla hakulomakkeella muun esiopetuksen kanssa. Lisätietoja kaksikielisestä esiopetuksesta: Kotkansaaren varhaiskasvatusalueen esimies Leena Majuri (leena.majuri@kotka.fi) puh. 040 764 2658 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Suvi Piiroinen (suvi.piiroinen@kotka.fi) puh. 040 682 3334.

Kaikki esiopetuspäätökset lähetetään perheille toukokuun loppuun mennessä.