Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Erityisvarhaiskasvatus on erityistä tukea, hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien
lasten päivähoitoa. Se perustuu päivähoidon yleisille kasvatustavoitteille.

Toiminta on ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja lapsen yksilölliset
tarpeet huomioivaa.

Lapsen kehityksen tukemiseksi ja kuntoutuksen toteuttamiseksi
laaditaan erityistä tukea, hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille
kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien,
päivähoitohenkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta järjestetään erityistä tukea, hoitoa ja kasvatusta
tarvitsevalle lapselle seuraavasti:

  • tavallisissa päiväkotiryhmissä, joissa lapsiryhmän kokoa on pienennetty tai lapsella on henkilökohtainen avustaja
  • perhepäivähoidossa, jolloin lapsiryhmän kokoa on pienennetty lapsen tarvitseman erityistuen mukaan tai perhepäivähoitaja menee lapsen kotiin

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija
Pia Eskola
puh. 040 546 4279

Sähköposti:
pia.k.eskola (at) kotka.fi