Kulttuuripolku

Kotkan koulujen ja kulttuurin välinen yhteistyö on saanut uuden työkalun, Esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman. Kouluarjessa kulttuuripolun nimellä kulkeva toiminta tarjoaa kaikille oppilaille suunnitelmallisesti kerran vuodessa taiteilijan pitämän työpajan tai vierailun taide- tai kulttuurikohteeseen. Kaikille luokka-asteille on valittu oma kotkalaiselle taiteelle ja kulttuurille ominainen teema. Näin kaikki oppilaat saavat kouluvuosiensa aikana monipuolisesti kokemuksia oman kotikuntansa kulttuuriperinnöstä ja taide-elämästä.

Lasten kulttuurikeskus koordinoi kulttuuripolun kehittämistä ja toimintaa.

Kulttuuripolun ohjelma kevät 2018


Yhteystiedot

Jaana Kemppainen
Kulttuurituottaja
040 197 7975

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi