Kerhotoiminta

Kotkan kerhoverkko

Kotkan Kerhoverkko on lasten ja nuorten kerhotoiminnan verkosto joka on perustettu syksyllä 2008. Kerhoverkkoon kuuluu nuorisotyön yksikön nuorisotalojen ja Lasten kulttuurikeskuksen, koulujen vanhempainyhdistysten ja muun kolmannen sektorin järjestämät harrastuskerhot ja koulujen lomien aikana järjestettävät päiväleirit.

Kerhojen sisältö ja toiminta vaihtelee, mutta jokainen kerho kokoontuu kerran viikossa ja on pääosin tarkoitettu 7-18 -vuotiaille koululaisille. Jokainen järjestävä taho sai itse päättää kerhon sisällön ottaen huomioon kerholaisten tai kerhoalueen erityistarpeet.

Kerhoverkossa panostetaan ohjaustoiminnan laatuun ja keväällä 2013 Kerhoverkko tuottikin yhdessä Ninni Taavitsaisen kanssa kerhotoiminnan oppaan ohjaajien tueksi. Opasta voi tiedustella Lasten kulttuurikeskuksesta.

Kerhoverkon rahoitus koostuu ELY-keskuksen lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksesta, Kotkan kaupungin omarahoitusosuudesta (vuokra ja verkoston hallinnointi), yhteistyökumppaneiden osuuksista ja osallistumismaksuista. Kerhoverkkoa koordinoidaan Kotkan kaupungin Lasten kulttuurikeskuksessa. Lasten kulttuurikeskuksen vastuulla on Kerhoverkon markkinointi, tiedotus, yhteistoiminnan ideointi ja suunnittelu ja uusien yhteistyökumppaneiden rekrytointi. Lasten kulttuurikeskus on verkoston kokoonkutsuja ja vastaa rahoituksen hankkimisesta ja jakamisesta verkoston jäsenten kesken.

Kerhoverkon jäsenet

  • Kotkan kaupunki, nuorisotyön yksikkö (nuorisotalot ja Lasten kulttuurikeskus)
  • Korkeakosken koulun vanhempainyhdistys
  • Otsolan koulun vanhempainyhdistys
  • Tavastilan koulun vanhempainyhdistys
  • Salusiini

Yhteystietoja

Tuula Tissari
Nuorisotalo Welho
P. 040 838 7039
Tarinatie 1
48350 KOTKA