Avustukset nuorisoyhdistyksille

Avustusten myöntämisen yleisperusteena on kaupungin avustussääntö.

Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustus

Avustus on haettavana julkisella hakumenettelyllä 31.10. mennessä ja nuorisotoimen viranhaltija jakaa sen hakijoiden kesken.

Leireiltä edellytetään vähintään 8 alle 18-v. leiriläistä. Avustukseen oikeutetaan yksi ohjaaja 5 leiriläistä kohden sekä keittiöhenkilökuntaa yksi 20 leiriläistä kohden. Tarvittaessa leiriläisen henkilökohtainen avustaja voidaan lisätä ohjaajien määrään.

Koulujen kesäloman ajan leirien keston on oltava vähintään 4 leiripäivää
(3 yötä), alle 8-vuotiaiden leirien ja talvileirien keston 3 leiripäivää (2 yötä).

Avustus ei koske urheiluseurojen laji- ja valmennusleirejä.

Leiritoiminnan avustuslomake

Erityisavustus

Haettavana 1.1.—31.10. Avustuksen myöntää nuorisotoimen viranhaltija. Hakemukset on toimitettava ennen tapahtumaa tai toiminnan aloittamista.

Avustuksen perusteena voi olla:
• uuden toiminnan tai hankkeen aloittaminen
• kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset leirit
• ohjaajien/toimihenkilöiden koulutuksiin osallistuminen tai koulutustilaisuuden järjestäminen
• nuorisoyhdistysten yhteistoiminta mm. tapahtumat ja koulutukset
• Kuutsalon Santarannassa järjestettävien leirien kuljetuskustannukset

Korvattaviksi voivat tulla enintään 70 % tapahtuman tai toiminnan nettomenoista (mm. matkat, majoitus, osallistujamaksut, opetusmateriaali, kouluttajan palkkiot ja tilavuokrat). Matkustus- ja majoituskuluja avustetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen.

Erityisavustuslomake

Erityisavustuksen käyttötilityslomake

 

Toiminta-avustus

Avustuksen tarkoitus on tukea nuorisoyhdistysten perusnuorisotyötä. Toiminta-avustusta haetaan 31.3. mennessä

Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema, hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset.

Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 75 % yhdistyksen viimeisen tilipäätöksen toimintakuluista. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle vuodelle. Tilinpäätöksestä pitää näkyä edellisen avustuksen käyttötarkoitus, tarvittaessa erillistä lomaketta käyttäen.

Toiminta-avustuksesta päättää Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta.

Toiminta-avustuslomake

Nuorisoyhdistysten toimitila-avustus

Avustus on haettavana julkisella hakumenettelyllä 31.3. mennessä. Nuorisotoimen viranhaltija jakaa avustuksen hakijoiden kesken.

Avustukseen on oikeutettu vain jatkuvaan säännölliseen toimintaan käytettävä tila, ei yksittäiseen tapahtumaan vuokrattu tila.
Avustusta voidaan myöntää enintään 70 % toimitilan ylläpitokuluista mm. vuokra, yhtiövastike sähkö- ja vesimaksut, lämmityskulut, kiinteistövero, jätehuolto ja tienhoito.
Avustuksella ei tueta korjauskuluja tai kalustonhankintaa.

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen hallinnassa tai omistuksessa olevan tilan tiedot:

  • koko, sijainti ja käyttötarkoitus sekä vuosittainen käyttöaste
  • luotettava selvitys vuosittain tilan ylläpitokuluista
  • ensimmäistä kertaa haettaessa jäljennös vuokrasopimuksesta, kauppakirjasta tai muusta asiapaperista, josta ilmenee tilan omistusoikeus

Toimitila-avustuslomake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 
Asiakaspalvelupiste Ruori
Kirkkokatu 6
48100 Kotka
 
ruori@kotka.fi