Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta siirtyi 1.1.2009 kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta Kuluttajaneuvonnan sivustolta.

Siirry Kuluttajaneuvonnan sivustolle

Kuluttajaneuvonta maistraattien tehtäväksi

Kuluttajaneuvonta aiotaan siirtää kunnilta valtion järjestämäksi ja rahoittamaksi toiminnaksi. Valtioneuvosto päätti tänään asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä, ja tasavallan presidentin on määrä antaa esitys eduskunnalle 16.5. Uudistus on osa meneillään olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta.

Lähde: http://www.maistraatti.fi/

Yhteystiedot

Kuluttajaneuvonnan palvelut tavoittaa:

Sähköisesti osoitteesta
www.kuluttajaneuvonta.fi

Puhelimitse klo 9 - 14

Suomenkielinen:
029 553 6901

Ruotsinkielinen:
029 553 6902