Neuvontapalvelut

Työikäiset, nuoret, lapset ja muut kuntalaiset ja heidän omaisensa tarvitsevat neuvontaa, ohjausta ja tukea mm. terveyteen, hyvinvointiin, ikääntymiseen, perhe-, ja sosiaaliasioihin, velkaneuvontaan ym. asioihin. Usein tarvitaan ohjausta myös siihen, mistä ja miten tukea ja palveluja voi tarvittaessa saada.

Valitse valikosta haluamasi sivu.