Perheryhmäkoti Muntalo

Perheryhmäkoti Muntalo palvelee ilman huoltajaa Suomeen saapuneita ja sittemmin oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajanuoria. Muntalo toimii uutena kotiympäristönä nuorille ja auttaa heitä kotiutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapset ja nuoret muuttavat perheryhmäkotiin yleensä turvapaikanhakijoiden ryhmäkodeista tai tukiasumisyksiköistä.

Muntalossa on 21 asiakaspaikkaa. Lapset ja nuoret asuvat siellä, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes omat vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen.

Jälkihuolto

Moni ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitsee tukea myös täysi-ikäisinä selviytyäkseen arjen haasteista. He saattavat tarvita tukea ja ohjausta myös esimerkiksi oman koulutuspolkunsa löytämiseen tai sen suorittamiseen. Nuori voi olla kotoutumislain mukaisen jälkihuollon tukitoimien piirissä, kunnes hän täyttää 21 vuotta tai hänen huoltajansa saapuu Suomeen.

Yhteystiedot

Perheryhmäkoti Muntalo
Keisarinmajantie 4 G
48230 Kotka
toimisto puh. 040 182 5815

Vastaava ohjaaja
Saija Makkonen
puh. 040 520 7213

Jälkihuolto
Vastaava ohjaaja
Satu Liiri
puh. 040 359 1989

Ohjaaja
Jouni Simola​​
puh. 040 768 0819

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) kotka.fi