Seudullinen maahanmuuttajafoorumi

Maahanmuuttajafoorumin tehtävänä on:

- edistää maahanmuuttajien osallistumis- vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.
- maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen
- hyvien etnisten suhteiden kehittäminen.
- ottaa kantaa maahanmuuttajia koskeviin asioihin
- tuoda kotouttamiseen enemmän omakohtaisen kokemuksen tuomia ideoita
- edistää yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
- lisätä avointa keskustelua ja tiedotusta
- valmistella asioita viralliseen käsittelyyn
- foorumin toiminnan viitekehyksenä on seudullinen kotouttamisohjelma ja sen etenemisen seuranta
 

Yhteystiedot

Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka
puh. 040 725 1830

Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori
Anu Kilpinen
puh. 040 560 5937

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi (at) kotka.fi