Seudullinen kotouttamisohjelma

Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Etelä-kymenlaaksossa yhteisen seudullisen kotouttamisohjelman ovat laatineet Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä.

Kotouttamisohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Seudullisen kotouttamisohjelman päätavoite on maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ohjelmassa tuodaan esille toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää kolmen alatavoitteen toteutumista: arkeen kotoutuminen, koulutuksen ja työllistymisen edistäminen sekä hyvät väestösuhteet.

Seudullinen maahanmuuttotoimikunta seuraa ja arvioi ohjelman tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ohjelmakauden aikana.

Yhteystiedot

Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka
puh. 040 725 1830
pirjo.puolakka (at) kotka.fi

Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori
Anu Kilpinen
puh. 040 560 5937
anu.kilpinen (at) kotka.fi

Seudullinen kotouttamisohjelma