Sovelletun liikunnan ryhmät

Sovellettu liikunta on tarkoitettu pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä. Sovellettu liikunta on opetusminiteriön alaista toimintaa, jossa noudatetaan liikuntalakia.

(Liikuntalaki 18.12.1998/1054 ja asetus 1055)

 

Ohjattu toiminta löytyy kohdasta liikuntaryhmät.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/liikunta_ja_vapaa-aika/liikuntaryhmat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot
 

Erityisryhmien liikunnanohjaaja (määräaikainen 30.6 asti)

 

Pinja Greijus

pinja.greijus@kotka.fi