Kymsote aloitti 1.1.2019

Kymsoten palvelut

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kaikkien Kymsoteen siirtyvien palvelujen tiedot löydät 1.1.2019 alkaen osoitteesta www.kymsote.fi.

Kymenlaakson kuntien eli Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan Kymsoten alaisuuteen. Kymsote vastaa jatkossa myös aikaisemmin Carean järjestämästä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluista. Myös ulkoistettujen palvelujen sopimukset siirtyivät kunnilta Kymsotelle.

Vielä vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos ei näyttäydy suuresti kymenlaaksolaisten arjessa, sillä asiakkaita palvellaan samoissa palvelupaikoissa kuin tähänkin asti. Myös puhelinnumerot säilyvät samoina, eli palvelua saa samoissa tutuissa numeroissa. Verkkopalvelut sen sijaan yhdistyvät ja verkossa kaikki kymenlaaksolaiset asioivat yhdessä ja samassa paikassa:

www.kymsote.fi

Kymsoten palvelut 1.1.2019 alkaen:

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

 • Ensihoito
 • Päivystys
 • Kiirevastaanotto
 • Vastaanotot
 • Poliklinikat
 • Terveyskioski
 • Hoitokeskus
 • Suun terveydenhuolto
 • Kotikuntoutus
 • Erikoissairaanhoito

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 • Neuvolat
 • Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Lastentautien poliklinikka ja osasto
 • Lastenneurologian poliklinikka
 • Lastenpsykiatrian yksikkö
 • Nuorten varhaisvaiheen palvelut
 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto
 • Perheiden sosiaalityö
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Lasten ja vammaisten kuntoutuspalvelut
 • Carea-koulu
 • Turvakotitoiminta
 • Lastensuojelu

Ikääntyneiden palvelut

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Gerontologinen sosiaalityö, sosiaaliohjaus
 • Hyvinvointiasemat
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Omaishoidon tuki
 • Geriatrinen yksikkö / Muistipoliklinikat
 • Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
 • Asumispalvelut

Ikääntyneiden asiakasneuvonta

Ikääntyneiden asiakasneuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse 040 5721 496 arkisin (normaali puhelun maksu).

Asiakasneuvonnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa sekä varmistaa tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Yhteydenottaja voi olla ikäihminen itse, omainen, läheinen tai muu henkilö, joka on huolestunut vanhuksen kotona selviytymisestä.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköisesti, yhteydenottolomake löytyy https://www.kymenlaaksonopastin.fi/

 

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

 • Sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Aikuissosiaalityö
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • Maahanmuuttajapalvelut
 • Työ- ja päivätoiminta
 • Työelämäpalvelut

Vammaispalvelut

 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Asunnon muutostyöt
 • Taloudellinen tuki
 • Henkilökohtainen apu
 • Kuljetuspalvelut
 • Erityisen tuen keskus

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Vastaanottopalvelut
 • Akuuttipalvelut
 • Psykiatrinen osastohoito
 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto