Kokoelmakeskus Kaakkois-Suomeen

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden kokoelmiin kuuluu yli 200 000 esinettä, tuhansia taideteoksia ja yli miljoona valokuvaa. Museoiden resurssit hoitaa ja säilyttää tätä arvokasta yhteistä kulttuuriperintöämme siten, että se säilyy tulevienkin sukupolvien tutkittavana ja tarkasteltavana, vaihtelee huomattavasti. Useassa museossa museoesineiden säilytystilojen huono kunto edistää esineiden tuhoutumista ja tekee myös tiloissa työskentelyn vaaralliseksi henkilökunnalle. Kymenlaakson museo veti 1.2.–31.7.2016 selvityshanketta, jossa kartoitettiin, olisiko tarpeen keskittää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden esinekokoelmien hoito ja säilytys yhteen paikkaan.

Tarve esinekokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiselle osoittautui monilta osin akuutiksi. Osa hankkeeseen osallistuneista museoista, mm. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntamuseot, ovat päättäneet jatkaa yhteisen ratkaisun etsimistä. Seuraavana tavoitteena on mm. sijaintipaikkaa ja rakennuksen toteutustapaa koskevan hankesuunnitelman teettäminen.

Hankeraportti

Tiedustelut:

intendentti Jaana Kataja
040 350 6358
jaana.kataja(at)kotka.fi

Kymenlaakson museon kokoelmakeskus
Keisarinmajantie 11
48230 Kotka

Kymenlaakson museo
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99
48100 Kotka