Tutkittua 2015

Kenttäkausi poikkesi useasta edellisistä, sillä vuoden 2015 aikana ei museo suorittanut omia kaivauksia. Arkeologisessa toiminnassa keskityttiin sen sijaan muinaisjäännös- ja löytöilmoituksiin, viranomaistehtäviin sekä maankäyttöhankkeisiin liittyviin tarkastus-, maasto- ja tutustumiskäynteihin. Niitä tehtiin koko Kymenlaakson alueella huhtikuusta marraskuuhun asti ja niiden kohteina oli suuri kirjo eri-ikäisiä ja erityyppisiä muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteista aina kivikauden kvartsilouhoksesta II maailmansodan aikaisiin puolustuslaitteisiin.

 

Kotka, Meripuisto
Korjaustyöt Fort Katariinan alalinnakkeella jatkuivat Museoviraston ohjauksessa.

 


Kotka, Meripuisto
Kesän ja syksyn aikana korjattiin kymmeniä metrejä linnakkeen muureja.


 


Hamina, Savilahdenvuori
Savilahdenvuorella dokumentointiin kalliopohjalla sijaitseva pronssikautinen hautaröykkiö.

 

Virolahti, Sittasaari
Saaressa on louhittu kalliota 1700-luvulta aina 1900-luvulle asti. Kahdensadan vuoden aikainen louhintatyö on jättänyt jälkeensä runsaasti muodostelmia, joihin tutustiin elokuussa.

 

Virolahti, Sittasaari
Louhosalueeseen tutustumisen yhteydessä löytyi myös aiemmin tuntemattomia II maailmansodan aikaisia taisteluhautoja ja ampumapesäkkeitä, joita maastossa on enää vaikea erottaa.

 


Kouvola, Museokangas
Jaalan Huhdasjärvellä tarkastettiin ja dokumentoitiin tervahauta, joita löytyy kunnasta myös Siikavan, Hartolan ja Haapalammen alueilta.

 

Kouvola, Myllyoja
Jaalassa tarkastettiin syyskuussa myös vesimyllykohteita, joista Siikavan Myllyojasta löytyi useita ehjiä ja rikkoutuneita myllynkiviä.

 

Kotka, Huruksela
Kymijoen Hirvensaaren silokalliossa on rajamerkkihakkaus, johon kerrotaan kuuluneen myös kolme kruunua. Nykyisin kruununkuvat ovat lähes kokonaisuudessaan poiskuluneet.

 

Kouvola, Pahanmäenkallio
Ryssänuuneja, kivestä tehtyjä uunilatomuksia, esiintyy ennen kaikkea rannikkoalueilla, joilla venäläiset sotajoukot ovat liikkuneet, mutta niitä löytyy myös sisämaasta. Kuvassa näkyvän Pahamäenkallion uunin oli rikkonut sen päälle kaatunut puu.

 

Kotka, Huruksela
Hurukselan Niemenmäellä tarkastettiin ja dokumentoitiin kivikkoisessa maastossa sijaitsevan I maailmansodan aikaisen tykkiaseman jäännökset.

 

Miehikkälä, Väkösenmäki
Suur-Miehikkälän Väkösenmäellä sijaitsee kivistä ladottu labyrintti, ns. jatulintarha. Tarkastuskäynnin yhteydessä havaittiin, että maastosta vaikeasti erottuva matala rakenne oli jäänyt osittain metsätien alle ja tuhoutunut.

 

Miehikkälä, Myllyvuori
Purhon kylän alueella sijaitsee runsaasti vilja-aumojen kivettyjä pohjia, joista yhdeksän tarkastettiin ja dokumentoitiin kenttäkauden loppupuolella lokakuussa.