Tutkittua 2012

Vuoden 2012 arkeologisten kenttätöiden pääkohde oli Kotkan saarella sijaitseva Ruukinkatu 15:n tontti, missä suoritettiin kuukauden kestäneet kaivaukset. Arkeologiset tutkimukset olivat jatkoa edellisenä kesänä paikalla suoritetuille koekaivauksille, joiden yhteydessä paljastui mm. Ruotsinsalmen aikaisia kivirakenteita. Heinäkuun aikana tutkittiin ja dokumentoitiin 1790-luvulla rakennetun esikunta- ja yliupseerirakennuksen jäännöksiä sekä niihin liittyviä kulttuurikerroksia. Talteen saatiin myös aikakauteen liittyviä arkeologisia löytöjä.

Kaivausten lisäksi on vuoden aikana tehty myös viranomaistehtäviin sekä löytö- ja muinaisjäännösilmoituksiin liittyviä tarkastus-, maastokatselmus- sekä tutustumiskäyntejä.

Virolahden Klamila

Kaivauksia Virolahden Klamilassa

Virolahden Klamilan historialliselle kyläpaikalle tehtiin toukokuussa maastotarkastus, jonka yhteydessä alueella suoritettiin koekairauksia kaavamuutokseen liittyen. Tarkastuksen yhteydessä ei kairatulta pellolta tavattu vanhoja kulttuurikerroksia tai rakenteita.

Fort Katarina

Kaivauksia Kotkan Fort Katarinassa

Museoviraston suorittamat Fort Katarinan muurikorjaustyöt valmistuivat syksyllä 2011. Työmaaparakkien poissiirron jälkeen museo dokumentoi linnoituksen keskusaluetta seuraavana keväänä, jolloin alueen kalliopinnat tarkastettiin niissä sijaitsevien työstöjälkien kartoittamiseksi.

Kaivauksia Kotkan Fort Katarinassa

Fort Katarinan korjaustöiden valmistuttua Museovirasto jatkoi patteri Katarinan kunnostustöitä seuraavana kesänä.

Kouvolan Pakanavuori

Kouvolan pakanavuori

Kouvolan Pakanavuoren kalliomaalaus on joutunut ilkivallan kohteeksi useamman kerran, minkä vuoksi sen kunnon arvioimiseksi tehtiin kesäkuussa tarkastuskäynti yhdessä Museoviraston kanssa.

Kotka, Ruukinkatu 15

Kaivauksia Ruukinkadulla

Kotkansaaren Ruukinkatu 15:n tontilla suoritettiin arkeologisia kaivauksia heinäkuussa neljän viikon ajan. Edellisenä kesänä koekaivausten yhteydessä osittain paljastuneet kiviperustukset kaivettiin nyt esiin koko laajuudessaan

Kaivauksia Ruukinkadulla

Esikunta- ja yliupseerirakennuksen eteläpäädyn kiviperustukset esiin kaivettuina.

Kotka, Korkeavuorenkatu 12

Kaivaukset Korkeavuorenkatu 12:ssa

Museo seurasi elokuussa uudisrakennustyömaahan liittyviä maankaivutöitä Kotkansaaren Korkeavuorenkatu 12:n tontilla. Edellisenä keväänä oli kadun toiselta puolelta paljastunut osa Ruotsinsalmen aikaista kuivatuskanavaa, mutta rakennustontilta ei kanavan jäännöksiä tavattu.

Hamina Reitkalli

Haminan Reitkallin tutkimusalue

Haminan Reitkallin kivikkoisella Ämmänsuonmäellä sijaitsee kivistä kasattu korkea ja pitkä rakennelma, joka dokumentoitiin syksyllä tarkastuskäynnin yhteydessä.

Kotka Kirkonmaa

Kotkan Kirkonmaa

Kotkan Kirkonmaalle tehdyn tutustumiskäynnin yhteydessä lokakuussa tutustuttiin mm. saaren muinaisjäännöskantaan. Kuvassa yksi Savilahden hautaröykkiöryhmän pronssikautisista röykkiöistä.

Kotka, Sutela Väärämäki

Sutelan Väärämäen tieraunio

Kotkan Sutelan Väärämäen alueella on säilynyt osa Suurta Rantatietä. Tierauniolle tehtiin Museoviraston kanssa maastokäynti marraskuussa, missä yhteydessä muinaisjäännöksen rajausta tarkennettiin.