Tutkittua 2011

Vuoden 2011 arkeologiset kenttätyöt alkoivat poikkeuksellisen varhain kun museo jo maaliskuussa suoritti Kotkansaaren Koulukatu 21 tontin rakennushankkeeseen liittyviä koe- ja valvontakaivauksia. Kesäkuussa museo vastasi toiseen rakennushankkeeseen liittyvistä koekaivauksista Korkeavuorenkatu 13 tontilla (ns. Järjestötalon tontti), jonka arkeologiset kaivaukset jatkuivat valvontatyönä elo-lokakuussa, kun mainitulle tontille rakennettiin pysäköintihallia.

Heinäkuun aikana koekaivauksia tehtiin Kotkansaarella Satamakadun ja Ruukinkadun kulmauksessa sijaitsevilla tonteilla aluetta koskevaan rakennushankkeeseen liittyen. Elokuun alkupäivinä arkeologista valvontaa ja dokumentointia suoritettiin lisäksi myös Kotkansaaren Keskuskoulun pihasaneeraustöiden yhteydessä. Varsinaisten arkeologisen kaivaustyön lisäksi tehtiin vuoden aikana myös muinaisjäännös- ja löytöilmoituksiin sekä viranomaistehtäviin liittyviä tarkastus-, maasto- ja tutustumiskäyntejä eri puolelle Kymenlaaksoa.

Kotka, Koulukatu 21, tontti

Kotkan Koulukadun tutkimusalue

Korkeavuorenkadun ja Koulukadun kulmauksesta paljastui kaivausten yhteydessä osa Ruotsinsalmen aikaista kuivatuskanavaa, joka oli myöhemmin täytetty lohkokivillä. Viiden metrin levyistä kanavauomaa saatiin esille 20 m pituudelta.

Pyhtää

Hiilimiilu Pyhtään Purolassa

Purolan kylän alueella dokumentoitiin tarkastuskäynnin yhteydessä useita hiilimiiluja ja tervahautoja, jotka ajoittuvat historialliseen aikaan.

Kotka, Korkeavuorenkatu 13

Korkeavuorenkatu 13:n tutkimusalue

Ns. Järjestötalon tontilla suoritettujen arkeologisten tutkimusten yhteydessä ei odotuksista huolimatta löytynyt Ruotsinsalmen aikaisia kulttuurikerroksia tai rakenteita. Kostea ja lohkokivin täytetty maaperä teki tontin kaivausten toteuttamisen hyvin vaikeaksi.

Kotka, Satamakadun ja Ruukinkadun kulmaus

Arkeologi Satamakadun ja Ruukinkadun kulmauksen kaivauksilla

Ruukinkatu 15 tontilta kaivettiin esiin vanha tiilistä muurattu viemärikaivo, joka ajoittuu Kotkan kaupungin alkuvaiheisiin. Vastaavanlaisia kaivoja paljastui Kotkan Toriparkkia rakennettaessa kesällä 2005.

Kivirakenteiden jäännöksiä

Aivan Satamakadun ja Ruukinkadun kulmauksessa löytyi täyttömaamassojen alta kivirakenteiden jäännöksiä, jotka ovat jo Ruotsinsalmen aikaisia. Niiden tutkimukset jatkuvat kesällä 2012, jolloin rakenteiden laajuus pyritään selvittämään.

Kotka, Keskuskoulun piha

Museo valvoi Keskuskoulun pihan kaivauksia

Koulun pihalle asennettujen leikkitelineiden asentamisen yhteydessä jouduttiin alueelle kaivamaan perustuskuoppia, joiden kaivua museo valvoi. Piha-alueen täyttömaakerroksen paksuudesta johtuen ei kuopista paljastunut kuitenkaan mitään arkeologisesti merkittävää.

Iitti

Iitin lapinraunio

Maastokäynnin yhteydessä ilmeni, että Arrajärven rannalla sijaitseva Jänispohjan varhaismetallikautinen lapinraunio oli sammaloitumista lukuun ottamatta säilynyt hyvässä kunnossa.

Kotkansaaren patteri Katarina

Kotkansaaren patteri Katarina

Museoviraston suorittamien Fort Katarinan muurikorjaustöiden valmistuttua aloitettiin vastaavat työt sen kaakkoispuolella sijaitsevan patteri Katarinan muureilla.

Virolahti

Virolahden Pyterlahden kivilouhosalue

Kymenlaakson museopäivien yhteydessä tehtiin tutustumiskäynti Virolahden Pyterlahden laajalle kivilouhosalueelle.