Jos löydät muinaisjäännöksen

Kiinteät muinaisjäännökset sekä maasta ja vedestä löytyvät yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Lain mukaan kaikenlainen kajoaminen muinaisjäännökseen ilman lakiin perustuvaa lupaa on kiellettyä (Muinaismuistolaki 295/1963). Irtaimen muinaisesineen osalta tämä tarkoittaa sitä, että sellaisen löydyttyä se tulee toimittaa välittömästi museoviranomaisille.

Jokainen meistä voi maastossa liikuskellessaan tai vaikka maankaivuu- ja rakennustöiden yhteydessä löytää muinaisjäännöksen: kiinteän rakenteen tai irtaimen esineen. Edellinen voi olla esimerkiksi kivikautinen asuinpainanne tai ensimmäisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto; jälkimmäinen kourallinen kvartsi-iskoksia tai fajanssilautasen palasia. Mainitunlaisiin löydöksiin törmättäessä on niistä hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian museoviranomaisille. Mikäli maankaivuutöiden yhteydessä paljastuu todennäköinen kiinteä muinaisjäännös, tulee työt välittömästi keskeyttää ja saattaa asia maakuntamuseon tai Museoviraston tietoon.

Jos olet löytänyt jostain Kymenlaakson alueelta mahdollisen muinaisesineen tai muinaisjäännöksen, ilmoita siitä Kymenlaakson museoon tai Museovirastoon. Löytöpaikkaa ei pidä kaivella turhaan, vaan se tulee jättää odottamaan arkeologin suorittamaa tarkastuskäyntiä. Paikan tarkastaminen pyritään suorittamaan mahdollisimman pian.

Muinaisjäännöksestä voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisella käynnillä museoon. Jälkimmäisimmässä tapauksessa on kuitenkin hyvä sopia tapaamisaika etukäteen. Museolle ennen tarkastuskäyntiä toimitettu valokuva löydöstä/muinaisjäännöksestä sekä sijaintikartta niiden löytöpaikasta auttavat ja nopeuttavat kulloisenkin kohteen muinaisjäännösluonteen selvittämisessä.

Muinaisjäännöksiin, irtolöytöihin ja muihin Kymenlaakson arkeologiaan liittyviin kysymyksiin vastaa Kymenlaakson museossa arkeologi Marita Kykyri,
040 7162 322, sähköposti: marita.kykyri(at)kotka.fi.

Tiedustelut:

arkeologi Marita Kykyri
040 716 2322
marita.kykyri(at)kotka.fi

Kymenlaakson museo
Tornatorintie 99 B
48100 Kotka

Muinaismuistolaki

Museovirasto

Tee ilmoitus muinaisjäännöksestä