Kulttuurin tiekartta raamittaa Kotkan kulttuurin suunnan

Kotkan kulttuurin tiekartan alaotsikko ”yhdessä eteenpäin” tiivistää sen keskeisimmän sanoman; Kotkan kaupungin kulttuuritoimi haluaa lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja viedä kulttuurielämää aktiivisesti kohti tulevaa. Kaiken kaupungin tukeman kulttuuritoiminnan keskiössä tulee olla yleisö eli kotkalaiset ja täällä vierailevat matkailijat.

Edellisen kulttuurijohtaja Antti Karjalaisen laatima tiekartta käy läpi Kotkan kulttuurielämän keskeisimmät haasteet ja tarjoaa reitin kehittämiselle.
”Kulttuuri on tänä päivänä yksi suurimmista kilpailutekijöistä, joilla kaupungit erottuvat toisistaan. Sen tulee tarjota omaperäisiä ja korkeatasoisia elämyksiä kaupunkilaisille ja turisteille”, Karjalainen tiivistää.

Tiekartta nojaa vahvasti Kotkan vahvuuksiin, kuten kevyen musiikin perinteisiin, puistoihin ja veistoksiin. Kuitenkin keskeisimmän liikkeen tulee olla eteenpäin ja kulttuurin tulee toimia uusien ajatusten innoittajana ja suunnannäyttäjänä.

”Kulttuurijohtajan tiekartta tarjoaa mallin laadukkaalle ja omaperäiselle sekä eteenpäin katsovalle kulttuurielämälle. Kulttuuri tarjoaa henkisen selkärangan kaupunkikehitykselle ja nousee entistä tärkeämmäksi kaupungin elinvoiman tekijäksi. On elintärkeää, että tuomme viestinnän ja matkailupalvelut tukemaan tätä myönteistä kehitystä”, maalailee Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Kotkan kulttuurilautakunta, joka osallistui aktiivisesti tiekartan laatimiseen kulttuurijohtajan rinnalla, hyväksyi tiekartan 27.10. pidetyssä kokouksessaan yksimielisesti.

Tiedote 29.10.2015