Kulttuuriavustukset 2019

Uudet tapahtumat - kiihdyttämö-avustus haettavana

Hakuaika 19.8-6.9.2019

Kotkan kaupungin elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi Uudet tapahtumat - kiihdyttämö avustusta yhteensä 5 400 euroa. Avustussumma jaetaan kahdelle tapahtumalle, kummallekin 2 700 euroa. Hakuaika alkaa 19.8 ja päättyy 6.9.2019 klo 15. Lautakunta päättää avustuksista syyskuun kokouksessaan.

Avustus on tarkoitettu uusille ja ennen järjestämättömille tapahtumille, jotka tapahtuvat Kotkan alueella viimeistään 2020 helmikuun loppuun mennessä. Kiihdyttämö-rahoitukseen valitut tapahtumat sitoutuvat ottamaan vastaan sparrausapua ja tukea kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tuottajilta tai muilta mahdollisilta yhteistyötahoilta esimerkiksi tapahtuman markkinointiin liittyen. Kiihdyttämö -avustushakemukset arvioidaan kulttuuriavustusten yleisten kriteerien perusteella.

Lisätiedot:
kulttuurijohtaja Tomi Purovaara
tomi.purovaara (at) kotka.fi

Hakuaika muille kulttuuriavustuksille 2019 on päättynyt.

Kulttuuriavustukset ja tilat

Kotkan kaupungin elinvoimalautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia ja apurahoja. Avustuksia myönnetään vuosittain kaupunginvaltuuston myöntämistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden määrärahoista kirjallisen anomuksen perusteella. Apurahoilla ja avustuksilla pyritään aikaansaamaan laadukasta, omaperäistä kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja täällä vieraileville yleisöille.
Avustus- ja apuraha-asioiden esittelijä on kulttuurijohtaja. Lisätietoja hakuun liittyen saa suoraan kaupungin palvelupiste Ruorista (ruori@kotka.fi), muissa kysymyksissä ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin (kulttuuri@kotka.fi). Hakemuslomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Avustuskategoriat:

1. Apurahat

Työskentelyapurahat (kaksi kappaletta)
Elinvoimalautakunta jakaa määrärahojen puitteissa 2 kpl ammattitaiteilijoille suunnattua työskentelyapurahaa. Yhden apurahan suuruus on 16.500 euroa. Työskentelyapuraha on tarkoitettu taiteilijan itsenäisen työskentelyn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, valtakunnallisesti tunnustettu taiteilija. Apurahat voidaan tarvittaessa jakaa useamman hakijan kesken.

2. Kulttuuri- ja tapahtuma-avustukset

Muut kuin kohdassa 1 mainitut avustukset (yhteensä 66 000 euroa) tullaan suuntaamaan kulttuuritapahtumien tukemiseen kuten festivaaleihin, konsertteihin ja näyttelyihin. Yhteinen nimittäjä tuetuille tapahtumille tulee olla kotkalaisille yleisöille suunnattujen laadukkaiden tai omaperäisten kulttuuritapahtumien järjestäminen.
Vuodesta 2017 lähtien jaettu uudet tapahtumat - erityisavustus sisällytetään tähän kokonaisuuteen. Uudet tapahtumat kiihdyttämö on tarkoitettu uusille ja ennen järjestämättömille tapahtumille, jotka tapahtuvat Kotkan alueella. Kiihdyttämön ajatukseen sisältyy tekijöiden sitoutuminen ottaa vastaan sparrausapua, jossa kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tuottajat tai muut yhteistyökumppanit tarjoavat järjestäjille tukea, joka liittyy esimerkiksi tapahtuman markkinointiin. Avustusta jaetaan enintään kolmelle tapahtumalle ja 3000 euroa/tapahtuma.
Tämän kategorian alla käsitellään myös toiminta-avustukset siten kuin toiminta koostuu kulttuuritapahtumien tai -toiminnan järjestämisestä. Jos esimerkiksi lauluseura järjestää 3 konserttia keväällä ja 3 syksyllä, kannattaa samalla hakemuksella hakea tukea näihin kaikkiin tai vain kaikkein keskeisimpään. Lautakunta myöntää vain yhden avustuksen vuodessa per hakija.

3. Tilat

Avustusbudjetin lisäksi voidaan tarjota tilaa taitelijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön markkinaehtoisesti, omakustannushintaan tai joissain tapauksissa ilman vuokraa. Myös näitä päätöksiä ohjaa Elinvoimatiekartta ja niitä haetaan tilahakemuksen lomakkeella (www.kotka.fi/ruori) tilavarauksen yhteydessä. Päätöksiä tehdessä huomioidaan tapahtuman järjestäjän juridinen status (yritys, yhdistys tms.), tapahtuman sisältö ja ennakoidun yleisön tausta ja koko.
http://www.kotka.fi/asukkaalle/kulttuuripalvelut/tilat
 

4. Harkinnanvaraiset avustukset

Lautakunta varaa itselleen oikeuden myöntää yksittäisiä harkinnanvaraisia avustuksia tai palkintoja. Esimerkiksi se voi halutessaan, ja sopivan kohteen löydyttyä, palkita vuoden kulttuuriteon.

Jakokriteereistä

Yleinen jaon painotus on aikaisempien vuosien tapaan kotkalaisten ja tänne tulevien vieraspaikkakuntalaisten yleisöjen viihdyttäminen ja ilahduttaminen laadukkailla ja omaperäisillä tapahtumilla (elinvoimatiekartta 2018-2020). Kulttuuriavustuksia myönnetään ensisijaisesti Kotkassa asuville ja kirjoilla oleville yksityisille henkilöille, ammattitaiteilijoille sekä ryhmille, järjestöille ja muille yhteisöille, joiden kotipaikka on Kotka. Työryhmässä voi olla jäseniä myös muilta paikkakunnilta.
Avustusten jaossa tullaan vuonna 2019 painottamaan yleisö- ja yhteistyönäkökulmia. Toisinsanottuna edellytämme, että hakemuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: kuinka hanke palvelee kotkalaisia tai täällä vierailevia kulttuurin ystäviä? Tapahtuman kokonaisbudjetti ja onko hankkeeseen haettu rahoitusta muualta kuin elinvoimalautakunnan avustuksista? Minkälaista yhteistyötä avustuksen saaja tekee avustettavan asian tiimoilta? Yleisötavoite (millaista yleisöä tavoitellaan ja millä keinoin)?

Avustusta saaneen yhteisön edellytetään julkaisevan joko toimintakertomuksessaan tai tapahtumatiedottamisessa käytettävässä materiaalissa ja kotisivuilla, että yhteisö on saanut Kotkan kaupungilta avustusta.
 

Loppuraportti

Kaikista rahoitetuista hankkeista vaaditaan lyhyt loppuraportti. Raportin tulisi sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta ja arvio sen onnistumisesta sekä yleisön määrä ja tausta (sukupuoli, ikä jne.) ja mahdollinen palautetta kävijöiltä.
Avustusta ei voida myöntää toimijalle, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden loppuraporttia. 

Hakuaika alkaa 7.1.2019 ja päättyy perjantaina 25.1. klo 15.

Hakulomakkeet

Lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi.
Täytä pyydetyt tiedot, tallenna ja tulosta.

Palauta lomake allekirjoitettuna osoitteella:

Asiakaspalvelupiste Ruori
Kirkkokatu 6
48100 KOTKA

Elinvoimalautakunnan avustushakemus.rtf

Elinvoimalautakunnan avustushakemus.pdf

Käyttötilitys

Käyttötilityksestä tulisi selvitä kulttuurilautakunnalle seuraavat asiat:

  • Yleisömäärä ja rakenne (lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, lapsiperheitä, sinkkuja, senioreita ym.)
  • Tapahtuman lyhyt kuvaus ja palaute yleisöltä (pidettiinkö siitä?)
  • Talous: auttoiko saamaan ulkopuolista rahoitusta (haettiinko/myönnettiinkö sitä)

Selvitysten palauttaminen on edellytys uusien hakemusten käsittelylle.


Käyttötilitys.rtf

Käyttötilitys.pdf

Käyttötilitykseen käytetään samaa lomaketta avustusmuodosta riippumatta.

Kaikkia avustusta saaneita edellytetään toimittamaan raportti/käyttötilitys vuoden loppuun mennessä.
Koskee siis myös Tilat -avustusmuotoa!

Käyttötilityslomake palautetaan kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin osoitteeseen:
Kotkan kaupunki, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Tornatorintie 99 B, 48100 KOTKA
Kuoreen tunnus: Käyttötilitys

Lomakkeen voi tuoda Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden
postilaatikkoon Merikeskus Vellamon aukioloajoista riippumatta.
Ne sijaitsevat Infotaulun yhteydessä (ks. kuva)


 

Muita apurahoja

Valtakunnallisesti merkittäviä tukijoita ovat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot

Taiteen edistämiskeskus (ent. taidetoimikunnat)

Svenska kulturfonden

Kulttuuritoimintaa tukevista säätiöistä saa tietoa Säätiöpalvelusta:
www.saatiopalvelu.fi