Kulttuuripalvelut Kotkassa

Kotka on monikulttuurinen ja luova kulttuurikaupunki. Kotkan monipuolinen kulttuuri-, urheilu- ja liikuntatarjonta sekä ympäristö puistoineen ja merinäköaloineen antavat elämyksiä ja edistävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Korkeatasoinen ja monipuolinen kulttuuri on kaupungin elinvoimaisuuden perustekijöitä. Kotka arvostaa historiaansa; kulttuuriympäristöä, rakennusperintöä sekä vanhaa ja omintakeista työläis-, teollisuus- ja satamakaupunkihistoriaa.

Kaupungin kulttuurielämän tärkeän osan muodostaa laaja vapaaehtois- ja harrastustoiminta.

Kulttuurilautakunnan tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien, kirjasto- ja tietopalvelujen sekä museotoiminnan järjestämisestä. Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäminen sekä ammattitaiteen ja harrastustoiminnan edellytysten luominen sekä tukeminen.

Kuttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan palveluyksiköt:

Kaupunginkirjasto

Kymenlaakson museo

Kulttuuriasiainkeskus

 

Kulttuurin tiekartta raamittaa Kotkan kulttuurin suunnan