Palveluverkkoselvitys

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu toteutettiin vuoden 2018 aikana.

Kokonaistarkastelussa selvitettiin seuraavaa:

  • Kiinteistöjen kunnon ja uudisrakentamisen tarve sekä laajuuden arviointi,
  • Oppilasmäärien ennustaminen ja tuleva kehitys kaupungin eri alueilla,
  • Mahdolliset koulujen yhdistämiset kaupungin eri alueilla,
  • Lukiokoulutuksen järjestäminen.

FCG Konsultointi Oy:n tekemässä selvityksessä laadittiin kaksi päävaihtoehtoa, joissa otetaan kantaa lähinnä Karhulan alueen varhaiskasvatus- ja kouluverkkoon sekä Pihkoon koulun tulevaisuuteen. Lisäksi selvityksessä on pohdittu mm. Hovinsaaren ja Metsolan koulujen tulevaisuutta.

Selvityksen ensimmäinen vaihtoehto

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Karhulaan rakennettaisiin uusi päiväkoti-koulurakennus lukiokoulutukseen asti. Lisäksi rakennettaisiin uusi koulu Pihkooseen.
Karhulaan tulevaan uuteen rakennukseen yhdistettäisiin Karhulan yläaste ja lukio, Hakalan, Helilän ja Rauhalan koulut sekä Alahovin, Helilän, Metsäkulman, Raitin, Rauhalan ja Käpylän ja mahdollisesti Malmingin päiväkodit.

Uudessa toimintayksikössä olisi hyötyneliöitä runsaat 8300 ja se palvelisi 1190 lasta ja nuorta.

Hankkeen kustannukseksi selvitys arvioi 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Pihkoon uuden koulun rakentamisen arvioidaan maksavan 6,7 miljoonaa. Uudisrakennusten kokonaisinvestoinnin arvio olisi siis 35,9 miljoonaa euroa.

Selvityksessä on tutkittu myös tämän ykköspäävaihtoehdon variaatiota, jossa Pihkooseen ei rakenneta uutta koulua vaan koulun toiminta siirretään muihin yksikköihin. Kokonaishankkeen arvioitu kustannus putoaisi tässä variaatiossa 26,5 miljoonaan euroon.

Toinen vaihtoehto

Toisessa vaihtoehdossa rakennettaisiin Karhulaan erilliset päiväkoti, alakoulu ja yläkoulu sekä Pihkoon koulu. Tässä vaihtoehdossa lukiolle ei toteuteta uusia tiloja.
Hankkeen laajuus olisi 890 lasta ja nuorta ja se toteutettaisiin erillisinä hankkeina.

Päiväkodin kustannuksiksi selvityksessä arvioidaan 3,6 miljoonaa euroa, alakoulun 7,8 miljoonaa euroa, yläkoulun 13,4 miljoonaa euroa ja Pihkoon uuden koulun 6,7 miljoonaa euroa.

Myös tässä vaihtoehdossa on tarkasteltu toista variaatiota, jossa lukion lisäksi myös Pihkoo jätetään toteuttamatta.

Karhulan alueen lisäksi nyt valmistunut selvitys varautuu lapsimäärien vähetessä myös muiden kaupunginosien kouluverkon supistamiseen.

Selvityksessä ehdotetaan, että Hovinsaaren koulu lakkaa vuoteen 2024 mennessä ja koulun oppilaat siirretään Kotkansaaren yhtenäiskouluun.

Metsolan koulun toiminta loppuisi jo vuonna 2019 ja sieltä 1-6-vuosiluokat siirtyisivät uusiin tiloihin Langinkosken kouluun.

 

Liitteet

Tiedostot ovat .pdf-muodossa

Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitys

Selvitystä esittelevä diasarja

Kuntalaiskysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä

Koulukohtaiset kortit

Päiväkotikohtaiset kortit

Lausunnot

1. Lasten parlamentti, Nuorisovaltuusto ja koulujen oppilaskunnat

2. Vanhempainyhdistykset

3. Henkilöstöjärjestöt

4. Elinvoimalautakunta
5. Kaupunkirakennelautakunta

Lapsivaikutusten arviointia/ varhaiskasvatusikäisten lasten kommentit "unelmien päiväkodista"

  1. Alahovin päiväkoti
  2. Raitin päiväkoti
  3. Metsäkulman päiväkoti
  4. Helilän päiväkoti

Päätöksenteko

Hyvinvointilautakunta 5.3.2019


 

 

Lisätietoja:

opetustoimenjohtaja
Jukka Tanska

p. 05 234 5307
jukka.tanska (at) kotka.fi

varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen
p. 040 055 6296
raili.liukkonen (at) kotka.fi