Luontokouluohjelmat

Alta löydät suuntaa-antavat kuvaukset lyhyistä 2-3 h ohjelmista. Sää, paikka ja muut olosuhteet vaikuttavat lopulliseen opetuskokonaisuuteen. Ohjelmapaketteja voidaan jonkin verran räätälöidä eri ikäryhmille sopivammiksi tai painotusta voidaan muuttaa opettajan toivomusten mukaan. Tarkemmat tiedot sisällöistä saat luontokoulunopettajalta.

Esi- ja alkuopetus

Perusopetuksen 3.-6.luokat

Yläkoulut ja lukiot

Lyhyiden luontokoulutuntien lisäksi Haili tarjoaa valituille kummiluokille omia koko päivän kestäviä ohjelmia 3-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Pienille (max 10 oppilasta) lukioryhmille voidaan erikoistoiveesta rakentaa kokopäiväisiä työpajoja esim. vesiekologian työpaja, jota on toteutettu Niinlahden leirialueella. Työpajassa oppilaat pääsevät tutustumaan paitsi veden eliöihin myös erilaisiin näytteenottomenetelmiin.

 


Esi- ja alkuopetukseen sopivat ohjelmat

Vesihiisi on kadonnut!

 • etsitään kadonnutta Vesihiisiä ja samalla tutustutaan veden ja metsän selkärangattomiin
 • sopiva ajankohta elo-syyskuu
 • kohteena paikka, jossa pääsy veden äärelle

Hauki on kala

 • kala-aiheinen oppitunti, jossa tutustutaan kalan anatomiaan
 • Luontoluokassa (Maretariumissa) tai koulun omissa tiloissa

Syksyinen metsäretki

 • tutustutaan mm. puihin, sammaliin ja metsän selkärangattomiin
 • kohteena päiväkodin tai koulun lähimetsä
 • sopiva ajankohta elo-lokakuu

Väinö Hiiren talviretki

 • tutustutaan talviseen metsään Väinö Hiiren tarinan avulla
 • kohteena päiväkodin tai koulun lähimetsä
 • toteutettavissa lumiaikaan

Kevättä rinnassa

 • seurataan kevään etenemistä (kasvit, hyönteiset, linnut) ja opetellaan kiikareiden ja kaukoputken käyttöä
 • kohteena koulun tai päiväkodin lähimetsä
 • sopiva ajankohta huhti-toukokuu

Suo tutuksi

 • tutustutaan suon elämään, sen kasvi- ja lintulajeihin ja opetellaan kiikarin ja kaukoputken käyttöä
 • kohteena Valkmusan kansallispuiston luontopolku tai vastaava
 • sopiva ajankohta toukokuu ja syyskuu

Alkuun


Perusopetuksen 3.-6.luokille sopivia ohjelmia

Kaislikossa suhisee

 • tutustutaan veden elämään
 • kohteena paikka, jossa pääsy veden äärelle
 • sopiva ajankohta elo-lokakuu ja toukokuu

Hauki on kala

 • kala-aiheinen oppitunti, jossa tutustutaan kalan anatomiaan
 • Luontoluokassa (Maretariumissa) tai koulun omissa tiloissa

Syksyinen metsäretki

 • tutustutaan metsän eri kerroksiin, lajistoon ja ravintoverkkoihin
 • kohteena päiväkodin tai koulun lähimetsä
 • sopiva ajankohta elo-lokakuu

Talvinen metsäretki

 • kohteena koulun lähimetsä
 • tutustutaan talviseen metsään erilaisten tehtävien avulla
 • toteutettavissa lumiaikaan

Kevättä rinnassa

 • seurataan kevään etenemistä (kasvit, hyönteiset, linnut) ja opetellaan kiikareiden ja kaukoputken käyttöä
 • kohteena koulun tai päiväkodin lähimetsä
 • sopiva ajankohta huhti-toukokuu

Suo tutuksi

 • tutustutaan suon rakenteeseen ja toimintaan
 • opetellaan tärkeimpiä suolla esiintyviä kasvi- ja lintulajeja sekä kiikarin ja kaukoputken käyttöä
 • kohteena Valkmusan kansallispuiston luontopolku tai vastaava
 • sopiva ajankohta toukokuu ja syyskuu

Alkuun


Yläkoulu- ja lukioluokille sopivia ohjelmia

Vesiekologian työpaja

 • työpajassa tutustutaan mm. planktoniin, muihin vesien selkärangattomiin eliöihin ja rakkolevään
 • omatoimista tutkimista ja havainnointia, mikroskoopin käytön harjoittelua
 • toteutettavissa toukokuussa ja elo-syyskuussa Luontoluokassa (Maretariumissa) tai koulun omissa tiloissa

Hauki on kala

 • kala-aiheinen oppitunti, jossa tutustutaan kalan anatomiaan
 • Luontoluokassa (Maretariumissa) tai koulun omissa tiloissa

Miksi kampela on litteä?

 • selvitetään miten eri kalalajit ovat sopeutuneet ympäristöönsä
 • toteutetaan kotiryhmätyöskentelynä Luontoluokassa (Maretariumissa)

Itämeren tulokaslajit - vihreää draamaa

 • tutustutaan draaman keinoin Itämeren tulokaslajeihin ja niiden vaikutuksiin
 • toteutettavissa koulun omissa tiloissa (vaatii avointa tilaa)

Suo tutuksi

 • tutustutaan suoekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan
 • opetellaan tärkeimpiä suolla esiintyviä kasvi- ja lintulajeja sekä kiikarin ja kaukoputken käyttöä
 • kohteena Valkmusan kansallispuiston luontopolku tai vastaava
 • sopiva ajankohta toukokuu ja syyskuu

Alkuun