YKI - Yleiset kielitutkinnot

Mikä tutkinto?

Yleiset kielitutkinnot on lakiin ja asetukseen perustuva kielitutkintojärjestelmä, jota opetushallitus valvoo, ja jonka järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen laitos.

Millainen tutkinto?

Testit ovat aikuisille suunnattuja käytännön tilanteisiin liittyviä monipuolisesti kielitaitoa mittaavia testejä, joihin kuka tahansa voi osallistua riippumatta siitä miten on kielitaitonsa hankkinut. Testeissä arvioidaan puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen. Suoritukset arvioidaan 6-portaisen taitotasoasteikon avulla, joka on yhteismitallinen Euroopan neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon kanssa. Todistuksessa annetaan erillinen tasoarvio jokaisesta osataidosta, sekä taitotasoja selittävät sanalliset kuvaukset.

Missä ja milloin?

Kotkan opistossa kielitutkinnot järjestetään valtakunnallisina tutkintopäivinä marraskuussa ja huhtikuussa. Kotkan opistossa järjestetään perustason ja keskitason kokeita. Syksyn kokeisiin ilmoittaudutaan syyskuussa ja kevään kokeisiin helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistoon samalla tavalla kuin opiston kursseillekin. Myös maksuihin liittyvät samat sitovuusmääräykset kuin kurssimaksuihin.

  • Lisätietoa kielitutkinnoista yleensä www.oph.fi (hakusana kielitutkinnot)
  • Lisätietoa Kotkan opiston järjestelyistä Raija Hakala puh. 052 34 4553
    e-mail: raija.hakala at kotka.fi

Tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat:

tutkintopäivät

Lomakkeita saa toimistoista tai voit tulostaalomakkeen tästä:

Ilmoittautumislomake

Maksut

Valtakunnallisesti määritellyt koemaksut ovat perustasolta 100 € ja keskitasolta 123 €.

Yhteystiedot

Kotkan opisto
Ratakatu 14
48600 Kotka