Koulutus ja opiskelu

Perusopetus Kotkassa

Kotkassa toimii 15 alakoulua, 4 yläkoulua ja 1 yhtenäiskoulu.
Lue lisää kouluista ja perusopetuksesta Kotkan koulujen sivustolta.

Siirry Kotkan koulujen sivustolle

Kotkan kouluverkkoselvityksen mukaan esi- ja perusopetus järjestetään niin, että esiopetus on osa alakoulun (1-5 luokat) toimintaa ja kuudennet luokat ovat osa yläkoulun (7-9 luokat) toimintaa. Tämä toimintamalli on kehitetty yhtenäiskoulumallin mukaisesti pehmentämään siirtymävaiheita.

Ruotsinkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestää Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f:n ylläpitämä Kotka Svenska Samskola.

Siirry Svenska Samskolanin sivustolle

Lukiokoulutus Kotkassa

Lukio antaa yleissivistävän opetuksen, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi. Lukio on toisen asteen oppilaitos ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle.

Kotkassa on kaksi lukiota ja aikuislukio.
Lue lisää lukiosta Kotkan koulujen sivustolta.

Siirry Kotkan koulujen sivustolle

Yleistä opetustoimen vastuualueesta

Opetustoimen vastuualue kuuluu Hyvinvointi-lautakunnan alaisuuteen.

Opetustoimessa koordinoidaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen, oppilashuollon ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä Kotkassa. Opetustoimen vastuualueen esimiehenä toimii opetustoimenjohtaja. Opetustoimen hallinnon tilat sijaitseva Laivurinkatu 4:ssä.

Lue opetustoimesta lisää Opetustoimi-osiosta.

Siirry opetustoimi-osioon