Asiakirjahallinnan suunnitelma

Kotkan kaupungilla on käytössä KuntaToimisto -nimiseen asianhallintajärjestelmään kuuluva arkistonhallintaohjelma, jolla ylläpidetään Kotkan kaupungin asiakirjahallinnan suunnitelmaa.

Asiakirjahallinnan suunnitelma on laadittu arkistonmuodostajan (Kotkan kaupunki) toiminnot prosessoimalla. Suunnitelmasta löytyy eri toimintojen yhteydessä syntyvät asiakirjakokonaisuudet ja rekisterit, arkistointitapa, vastuuhenkilöt, suojeluluokat, arkistotunnukset, julkisuustiedot ja rekisteröintimuodot (atk-ohjelma).

Suunnitelmasta on linkitys rekisteriselosteisiin ja tehtävänkulun kuvauksiin.

Riippukansioita arkistossa