Jaettu Kymin kunta 1951 - 1976

ARKISTONMUODOSTAJA

VUODET

Asutuslautakunta 1939 - 1972
Elinkeinolautakunta 1972 - 1976
Holhouslautakunta 1951 - 1976
Huoltolautakunta 1894 - 1958
Huoneenvuokralautakunta 1951 - 1955
Julkinen kaupanvahvistaja 1951 - 1958
Kansakoululautakunta 1950 - 1974
Kantakirjaston johtokunta / kirjastolautakunta 1948 - 1981
Kouluhammaslääkäri 1942 - 1971
Koululautakunta 1974 - 1977
Koulusuunnittelutoimikunta 1961 - 1974
Kulttuurilautakunta 1975 - 1976
Kunnanvaltuusto ja – hallitus 1951 - 1976
Kuntasuunnittelutoimikunta 1970 - 1975
Kymi-Karhulan kuntainliitto 1951 - 1976
Lastenkoti, Kymin kunta / Karhulan kauppala 1919 - 1955
Liikennelautakunta 1967 - 1976
Liikeyrityslaskentatoimikunta 1953
Lomalautakunta 1974 - 1976
Maatalouslautakunta 1970 - 1976
Nuorisolautakunta 1951 - 1976
Palkka- / henkilöstöasiaintoimikunta 1971 - 1976
Raittiuslautakunta 1951 - 1976
Rakennuslautakunta 1951 - 1976
Sosiaalilautakunta 1951 - 1976
Taksoitus- / verolautakunta 1941 - 1959
Terveydenhoitolautakunta 1951 - 1974
Tielautakunta 1923 - 1976
Tutkijalautakunta 1951 - 1959
Työllisyys- / Työasiainlautakunta 1944 - 1960
Ulosottomies 1951 - 1959
Urheilulautakunta 1951 - 1976
Vesilautakunta 1962 - 1976
Väestönlaskentatoimikunta 1950 - 1976
Väestönsuojelulautakunta 1961 - 1973
Yleisten töiden lautakunta 1967 - 1976

Koulut

Hurukselan kansakoulu 1890 - 1974
Juurikorven kansakoulu 1919 - 1974
Jäppilän kansakoulu 1896 - 1974
Kankaan kansakoulu 1953 - 1974
Kansalaiskoulun johtokunta 1959 - 1974
Kirkonmaan kansakoulu 1949 - 1974
Kuutsalon kansakoulu (sis. myös kyläkokousten pöytäkirjoja) 1890 - 1963
Munsaaren kansakoulu 1917 - 1953
Mussalon kansakoulu 1902 - 1953
Pernoon kansakoulu 1919 - 1974
Pihkoon kansakoulu 1959 - 1974
Sutelan kansakoulu 1905 - 1953
Tavastilan kansakoulu 1882 - 1974

Sivukirjastot

Hurukselan piirikirjasto 1925 - 1973
Juurikorven piirikirjasto 1944 - 1973
Jäppilän piirikirjasto 1924 - 1961
Kuutsalon piirikirjasto 1950 - 1962
Munsaaren piirikirjasto 1927 - 1963
Pernoon piirikirjasto 1924 - 1973

Vaalilautakunnat

Valtiollisten vaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1954 - 1975
Kunnallisvaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1950 - 1972